Få vejret! – med sang

[Artikel fra 2015] Kan man synge selvom man ikke kan få vejret? Ja, man skulle tro at hoste, stakåndethed og åndedrætsbesvær er en hindring for sang, men faktisk viser det sig ofte, at sang kan være en vej til bedre åndedræt.

Dette gælder eksempelvis for de 430.000 danskere, som man anslår lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). KOL er en alvorlig lungesygdom, der er forårsaget af beskadiget lungevæv og en kronisk betændelsestilstand i bronkierne, og som medfører åndenød, hoste og mindre modstandskraft mod infektioner som forkølelse og lungebetændelse. KOL rammer næsten 15 % af voksne danskere over 45 år, og omkring 6.000 danskere dør hvert år som følge af sygdommen. Dermed er det den 4. hyppigste dødsårsag i Danmark.

Også internationalt bliver sygdommen mere og mere udbredt. Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at KOL i 2030 vil være den 3. hyppigste dødsårsag i verden.

Lindring af symptomer på KOL

Ny forskning viser dog, at sang kan lindre nogle af symptomerne ved KOL. Således har en gruppe engelske forskere ved Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health under Canterbury Christ Church University gennem en længere periode arbejdet med at afdække de gavnlige effekter af sang for KOL-patienter. I en af deres undersøgelser har en gruppe på over 100 KOL-patienter deltaget i et 10 måneder langt forløb, hvor de har sunget i kor en gang om ugen. Sangerne har fået foretaget en lungefunktionsmåling ved opstarten, midtvejs og ved afslutningen af forsøget. Ved lungefunktionsmålinger fokuserer man især på to parametre: For det første lungefunktionstallet (FEV₁), der dækker over, hvor mange liter luft man kan puste ud det første sekund af udåndingen samt forceret vitalkapacitet (FVC), som angiver det totale antal liter luft, man kan puste ud. På begge disse parametre oplevede deltagerne en signifikant forbedring af deres tilstand. Hvad angår FEV₁ steg deltagerne i gennemsnit fra 54,3% til 56,3% af normal kapacitet og med hensyn til FVC steg de fra et gennemsnit på 81,7% til 85,4%. Disse resultater er bemærkelsesværdige dels fordi ændringen er statistisk signifikant, og altså ikke skyldes tilfældigheder, men i særlig grad fordi at sygdommen i sig selv normalt ville forårsage en målbar forværring af lungekapaciteten i samme periode.

Kontrol med åndedrættet

Ud over en tilsyneladende forbedring af lungekapaciteten oplevede deltagerne en følelse af bedre kontrol med åndedrættet, hvilket modvirker den angst, som mange KOL-patienter føler, når de ikke kan få vejret. Desuden har kordeltagelsen for mange vist sig gavnlig i forhold til at komme ud af den sociale isolation, som sygdommen og de begrænsninger den lægger på den enkeltes udfoldelsesmuligheder, har forårsaget. Dermed kan korsang siges at bidrage positivt både til det fysiske og det psykiske velbefindende hos patienterne.

Læs mere

Ovenstående introduktion til sangens betydning for KOL-patienter er primært baseret på dette studie af Dr. Ian Morrison og hans kolleger ved Sidney De Haan Research Centre

Man kan se og læse mere om, hvad korsang kan gøre for KOL-patienter i denne artikel fra Politiken den 14. december 2014, eller i dette indslag fra BBC

 

Er du interesseret i mere forskning om effekten af sang for KOL-patienter er der mere og hente i disse artikler:

Morrison m.fl (2013): A UK feasibility study on the value of singing for people with Chronic Obstrocyive Pulmonary Disease (COPD). UNESCO Observatory Multi-Disciplinary Journal in the Arts, 3., 3.

Lord m.fl. (2012): Singing classes for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial, BMC Pulmonary Medicine 2012, 12:69. Læs artiklen her. Undersøgelsen viser, at sang har en specifik positive indflydelse på patienternes helbred.

Gick, Mary L. og Jennifer J. Nicol (2015): Singing for respiratory health: theory, evidence and challenges , Health Promotion International, 1-10. Læs artiklen her.

Engen, R. (2005): The singer´s breath: Implications for treatment of persons with emphysema. Journal of Music Therapy, 42, 20-48.  Denne undersøgelse påviste bedre kontrol med åndedrat og bedre stemmeintensitet hos patienter, der synger.

Norweg, Anna (2013): Evidence for cognitive-behavioral strategies improving dyspnea and related distress in COPD I: International journal of chronic obstructive pulm.

Bonilha, A.G., Onofra, F., Vieira, L. M et al. (2008): Effects og singing classes on pulmonary function and quality of life af COPD patients. International Journal of COPD, 4, 1, 1-8. Undersøgelse af en gruppe med korsang og en kontrolgruppe, der lavede forskellige hobbyarbejde. Sanggruppen forbedrede sin maksimale udåndingskraft mens denne for kontrolgruppen blev en smule forværret.

Fraser, J., Page, S. og Skingley, Ann: (2011): Drawing Breath: promoting meaning and self-management in COPD, British Journal of Community Nursing, 16, 2, 58-62.

Clift, Stephen (2014): Singing for Breathing: Participants’ perceptions of a group singing programme for people with COPD.

Prado, Maria Yuka Almeida (2009): Effects of singing classes on pulmonary function and quality of life of COPD patients.