Materiale til efterskoler

Her kan du finde materiale og ideer til at integrere de fem salmer i undervisningen på efterskolerne.

Materialet er tænkt som grundlag for et tværfagligt forløb mellem efterskolernes hovedsigte og fagene dansk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab med en musikalsk dimension.

Materialet er samlet og udarbejdet af efterskolelærer Helle Krogsgaard
Fem salmer, fem århundreder. Undervisningsforløb til Efterskolerne