Den menneskelige stemme af Susanna Eken

Alle har en stemme. Nogle få er så heldige, at de tillige har et sangertalent og får mulighed for at bruge stemmen som musikinstrument og udtrykke sig kunstnerisk og kreativt gennem den klassiske musiks æstetik og form.

Den menneskelige stemme er en analytisk og pædagogisk bog om klassisk sangskoling. Den er tænkt som en inspirationskilde for alle, der interesserer sig for sang og som et arbejdsgrundlag for stemmepædagoger.

Billede af bogen

Et menneskes stemme og personlighed hænger sammen, og medfødte evner og opvækstmiljø præger både stemme og krop. En nutidig stemmepædagogik må derfor sætte uddannelse af stemmen ind i et menneskeligt og psykologisk perspektiv og bør rumme emneområder som kropsorienteret psykoterapi og almen psykologi. Ved at inddrage disse emner i analysen af den professionelle stemmes udviklingsmuligheder og ved at beskrive processen mellem lærer og elev i det langvarige eneundervisningsforløb, kastes der lys over en gammel pædagogisk tradition.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Læs om “Den menneskelige stemme” på dansk her og på engelsk her.

Susanne Eken: Den menneskelige stemme. Psyke, soma, funktion og formidling. Hans Reizels Forlag. 1998. ISBN 87-412-2933-9