Sang, dans og slagsmål. Spirituel og emotionel træning af sanserne af Martin Spang Olsen

At synge, danse og slås hører til blandt menneskets ældste metoder til at bringe sindet i balance og udfolde sig kropsligt og kreativt. Martin Spang Olsen præsenterer et nutidigt, pædagogisk og spændende indblik i, hvad sang, dans og slagsmål betyder for følelserne, sanserne og dermed for menneskets vitalitet og indlæringsevne – både hos børn og voksne.

Billede af bog

Sang består af lyd og rytme. Men i modsætning til anden musikudfoldelse sætter man sin egen krop i svingninger. Både det rytmiske og tonale arbejde har en løsnende virkning på fysiske spændinger, og den musikalske, og dermed følelsesmæssige bearbejdning af musikken har desuden en positiv effekt på børnenes adfærd. Sangen kan være alt fra opera til grundlæggende lydfrembringelse.

Martin Spang Olsens hovedtese er, at verdens problemer for en stor del skyldes forringet adgang til følelseslivet og dermed kroppen. For at skabe indsigt i hvorfor det moderne samfund står med en generation af unge vrede mænd, beskriver han, hvordan samfundet gennem historien har fjernet mennesket fra dets sanser og følelser. Formålet med bogen er, at følelser og sanser skal genopdages. Dette skal ske indefra hos det enkelte barn eller voksen ved hjælp af de tre discipliner sang, dans og slagsmål. Disse har gennem årtusinder vist deres gennemslagskraft som midler til følelsesmæssig bearbejdning, socialisering og indsigt. Hvis teknikkerne bag de tre discipliner formidles rigtig, kan de hjælpe med til at generobre følelseslivets nuancer, som er forudsætningen for moral, visioner, samarbejde, indlæring, kommunikation, kreativitet etc. Dette kan skabe forudsætning for problemløsning, hvorfra mulighederne er åbne, og de menneskelige ressourcer mangedobles.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb “Sang, dans og slagsmål” eller find “Sang, dans og slagsmål” på bibliotek.dk

Sang, dans og slagsmål. Spirituel og emotionel træning af sanserne. Martin Spang Olsen. 1998. MSO Procuctions og L&R Fakta. ISBN 87-614-0030-0