Den inderligste deltagelse - Grundtvigs syn på salmesangens funktion i gudstjenesten

I 1828 sagde Grundtvig, at "det, der i Kirke-Sangen opbygger og rører os, langt mindre er Psalmen i sig selv betragtet, er Meninghedens inderlige Deeltagelse i Den ....... at kige i Texten og høre paa Musiken".
Katrine Frøkjær Baunvig har undersøgt Grundtvigs syn på salmesangen og dens funktion i det kristne fællesskab.

N.F.S Grundtvig (1783-1872)

Der er både blandt forskere og lægmænd bred enighed om, at salmedigtningen er Grundtvigs nok vigtigste bidrag til kulturhistorien, men hvordan så Grundtvig egentlig selv på salmesangens funktion i gudstjenesten? Dette og andre spørgsmål om Grundtvig, hans salmedigtning og syn på sangens rolle for menigheden er emnet for Katrine Frøkjær Baunvigs artikel “Den inderlige deltagelse”i tidsskriftet Grundtvig Studier, Årg 65, nr. 1 (2014).

I denne griber hun fat ikke i salmeteksterne, men i det, der omgiver salmerne – hvad er det for en sammenhæng eller rum, som Grundtvig tænkte sine hele 1571 (ny- og omskrevne) salmer ind i, og hvordan så han salmesangens funktion i forhold til at skabe et “vi” ud af menigheden – altså hvordan den kollektive deltagelse i sangen lægger et fundament for individernes fællesskab.

Du kan læse Katrine Frøkjær Baunvigs artikel her.