Psyke-soma-stemme af Anne Rosing-Schow

Hvorfor har mellem 55 og 75% af befolkningen stemmeproblemer? Det er et meget vanskeligt spørgsmål at give et entydigt svar på, da menneskets lydgivning er en umådelig kompliceret og fintmærkende koordination af en lang række psykologiske, fysiologiske og neurologiske processer. I artiklen belyser Anne Rosing-Schow stemmens udvikling fra barn til individ og sammenhængen mellem stemmefunktion, motorik, åndedræt og følelse.

Billede af stemmen

Anne Rosing-Schow definerer i artiklen stemmen som et udtryk for forholdet mellem psyke og soma, eller sjæl og legeme. Stemmen er derfor bærer af individets identitet. I artiklen anskues stemme som stemmefunktion, uanset om det er non-verbal kommunikation (skrig, gråd, latter m.m.) eller organiseret tale. For at kunne beskrive den komplicerede sammenhæng mellem psyke, soma og stemme afgrænser Anne Rosing-Schow emnet til den skizoide tilstand. Gennem dette eksempel illustreres lydgivningens udviklingsforløb og identitetsdannelse eller barnets udvikling fra skrig til sprog, ud fra sammenhængen mellem motorik, åndedræt og følelse.

Introduktionen er baseret på forfatterens tekst.

Find artiklen “Psyke-soma-stemme”

 

Stine Isaksen og Peter Frost