Rygsækken. En bog om børn, musik og bevægelse af Bibi Fussing og Dorte Bille.

Rygsækken er tænkt som en inspirationskilde og et værktøj for alle, der dagligt har med småbørn og musik at gøre. Hvad enten det drejer sig om den spontane brug af musik i hjemmet, vuggestuen, børnehaven eller den strukturerede undervisning af småbørn og deres forældre i musikskoleregi.

SONY DSC

Bibi Fussing og Dorte Bille giver idéer til undervisning af de yngste børn og deres forældre. Bogens første kapitel omfatter barnets udvikling fra 0- 6 år og beskriver den motoriske, sproglige og sanglige, sanse-motoriske, psyko-sociale og musikalske udvikling.

I andet kapitel berøres forskellige forhold af betydning i forhold til musikaktiviteterne med forældre og børn såsom: lokalet, udstyr, instrumenter, indhold m.m.

I tredje kapitel præsenteres en række lektionsplaner ”musik, leg og bevægelse”, som er målrettet hvert alderstrin fra 0 til 6 år. I hver lektionsplan gives stikord om aldersgruppens motorik, sprog og musikalitet samt sociale udvikling. Dette følges op af en plan for timens indhold med praktiske musikalske og pædagogiske anvisninger samt musikeksempler.

Bogen afsluttes med forslag til, hvordan læseren selv kan udvikle egne idéer og materialer til egen undervisning samt en idébank med forslag til forskellige aktiviteter.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb “Rygsækken” eller find “Rygsækken”

Rygsækken. En bog om børn, musik og bevægelse. Bibi Fussing og Dorte Bille. 1997. Edition Egtved, Danmark. Edition MF 558. ISBN 87-74-083-5