Toksværd-forsøget - hvad er det?

Tilbage i slutningen af 1970'erne gik undertegnede, Jens Due, på musikkursus på Danmarks Lærerhøjskole med undertegnede Palle Jespersen som hovedlærer. Vi kendte hinanden fra Vordingborg Stats Seminarium, hvor samme Palle var linjefagslærer for den lærerstuderende Jens.
Der var på kurset udbredt utilfredshed med folkeskolens musikundervisning. Der var for få lektioner, og indholdet var for ustruktureret og den faglige standard for dårlig. På musikkurset blev der undervist i praksis og pædagogik i overensstemmelse med den ungarske komponist og musikpædagog Zoltan Kodály's ideer.
Det var derfor ikke mærkeligt, at der opstod et ønske om at forbedre folkeskolens musikundervisning på flere måder. Flere timer, bedre struktureret undervisningsindhold og ny læseplan. Det skulle vise sig at være sværere end vi havde troet. Vore planer var ambitiøse. Vi ville etablere musikklasser efter ungarsk forbillede.

Jens Due (tv) og Palle Jespersen (th)

Efter kontakt med Folkeskolens Forsøgsråd gik vi i gang med at søge Skolekommissionen og Skolebestyrelsen om tilladelse til at starte med en klasse, som skulle forberedes allerede i Børnehaveklassen med 2 ugentlige dage med ½ lektion musik. Vi ville gerne som et mindstemål have en forsøgsklasse og en kontrolklasse, gerne på en anden skole. Børn og forældre skulle ikke kunne vælge tilbuddet fra, og der skulle ikke kunne optages nye børn undervejs i forsøget. Vi fik ingen kontrolklasse, og vi fik ikke lov at “lukke” forsøgsklassen. Det første kunne vi nogenlunde klare ved at benytte de standardiserede tests, så vi kunne se, hvordan forsøgsklassen klarede sig – forældre og skolebestyrelse kaldte det at “sikre, at eleverne ikke led under forsøget”. Der skete desværre det – lidt tilfældigt – at der hvert år kom mange nye elever i forsøgsklassen. De første par år klarede vi nogenlunde skærene ved at tilbyde lidt specialundervisning i musik. Men da klassen ved starten af 5. havde fået så mange nye elever, at under halvdelen havde været med hele tiden, havde vi et kæmpe problem. Mens de dygtigste kunne læse og synge efter noder, skrive en melodi ned på noder uden instrument, kunne spille rimeligt på blokfløjte osv., stod vi i den anden ende af klassen med elever, der ikke kunne vende nodepapiret den rigtige vej.

Ikke desto mindre viste vores tests, at klassens elever var et godt stykke over middel i matematik, lå på middel i dansk, mens de elever, der havde været med i alle årene, var meget dygtige til musik. Konklusion: Man klarer sig fint med lidt mindre dansk og matematik, hvis musikundervisningen er god nok. Hele spørgsmålet om transfer bliver behandlet meget grundigt i de årlige forsøgsrapporter.

Hvad der er mere væsentligt: Vi udarbejdede hvert eneste år nye og meget detaljerede og systematiske læseplaner for musikfaget. Der var i tilknytning hertil komplette lister over den brugte musik (sange, danse, lege, spillesatser, musikhistorie osv.), hvad der begrundede brugen af den, og ikke mindst en bedømmelse af kvaliteten i forhold til målet.

Disse rapporter blev i flere år brugt som musikpædagogisk litteratur på landets lærerseminarier i linjefaget musik.

Resultatet af forsøget betød, at vi på Toksværd Skole fik tilladelse til at fortsætte med lignende musikklasser uden at skulle spørge om lov. Eneste krav var, at undervisningen skulle bygge på Zoltan Kodály’s ideer. Desværre var der ikke andre musiklærere på Toksværd skole eller i kommunen, der ville binde an med at fortsætte med musikklasser.

Ved klassens 10 års jubilæum var Jens inviteret med, og ved den lejlighed kunne det konstateres, at mere end halvdelen af eleverne som voksne var beskæftiget med musik enten som udøvende (amatører og professionelle) eller som musiklærere. En enkelt gav overfor Jens udtryk for, at han ærgrede sig over, at han ikke havde arbejdet mere positivt med musikfaget i sin skoletid. Nu ville han gerne have været endnu dygtigere!

Ideerne i Sangens Hus kan på mange måder sidestilles med vore ideer. Øget timetal i musik til alle børn, ikke bare de (forholdsvis) få, der går i musikskole. Opkvalificering af musiklærerne, og etablering af et mere musikalsk miljø på skolerne. Så da vi første gang hørte om Sangens Hus og de initiativer, der tages i forbindelse med det, blev vi jublende glade. HURRA og TILLYKKE med det gode initiativ!

Hvis du har fået lyst til at fordybe dig i forudsætninger, gennemførsel og resultater fra Toksværd Forsøget, kan du downloade de 6 års rapporter her. De må gerne kopieres – med kildeangivelse.

Palle Jespersen & Jens Due

kontakt: jens@duetmusik.dk eller pallejesp@stofanet.dk

0 Kommentarer

Du kan oprette en bruger her og deltage i debatten, men du kan også skrive og kommentere anonymt

Skriv kommentarOpret kommentar