Litteratur om sang og corona

Her kan du hente aktuelle artikler om sang og corona. - Fællessangen på TV, og fra altanerne fik et boost under corona-pandemien. Det er over to år siden Danmark lukkede ned første gang, og vi har levet så længe med corona, at de første artikler og forskningsartikler om sang og corona er udkommet. Videncenter for sang deler links til artikler om emnet, efterhånden som vi får kendskab til dem.

Bastholm, Liselotte. 2021. “Da fællessangen fik corona”. Tidsskriftet SANG (1-2): 88-98.

Baunvig, Katrine Frøkjær. 2020. “Forestillede fællesskabers virtuelle sangritualer. Forskningsprojekt vil kaste lys over den kulturelle betydning af den virtuelle fællessang under corona-tiden.” Tidsskriftet SANG (1) 2020. 40-45. [Forskningsprojektet præsenteres her. For efterfølgende artiklen se under Sørensen]

Borčak, Lea Wierød. 2022. “Transmedia Performance i skandinaviske Singalong Shows: Om transmediation af liveness og deltagelse i fællessang.” Words, Music, and the Popular Global Perspectives on Intermedial Relations, red. Thomas Gurke og Susan Winnett, 133-153. London: Palgrave Macmillan.

Daffern, H., Balmer, K., & Bereton, J. 2021. “Singing together, yet apart: the experience of UK choir members and facilitators during the Covid-19 pandemic”. Frontiers in Psychology12, 624474. Singing together, yet apart: the experience of UK choir members and facilitators during the Covid-19 pandemic

Djernes, Mads. 2022. ”Fællessang i coronaens tid”. Kritisk forum for praktisk teologi, temabladet Opbrud i salmeskatten,  nr. 166, 2022. [Djernes’ sammendrag på egne observationer af, hvordan fællessangen har lydt i kirken under coronanedlukningerne sammenlignet med i hjemmene foran fjernsynet].

Foulkes, E. 2021. “An exploration into online singing and mindfulness during the COVID-19 pandemic for people with anxiety and/or depression“. International Journal of Community Music14(2-3), 295-310.

Grebosz-Haring, K., Schuchter-Wiegand, A. K., Feneberg, A. C., Skoluda, N., Nater, U. M., Schütz, S., & Thun-Hohenstein, L. (2022) “The psychological and biological impact of “in-person” vs. “virtual” choir singing in children and adolescents: a pilot study before and after the acute phase of the COVID-19 outbreak in Austria“. Frontiers in Psychology12, 773227. Helding, L., Carroll, T. L., Nix, J., Johns, M. M., LeBorgne, W. D., & Meyer, D. (2020). COVID-19 after effects: concerns for singers. Journal of Voice.

Hansen, Niels Chr. (Forthcoming). ”Afterword – Coping through Crisis with Coronamusic”. Sounds of the Pandemic: Accounts, Experiences, Reflections, Perspectives in Times of Covid-19, red. M. Agamennone, D. Palma og G. Sarno. London: Routledge.

Hansen, Niels Chr. (forthcoming). “Music for hedonia and eudaimonia during pandemic social isolation“. T. Chemi, E. Brattico, L.O. Fjorback, & L. Harmat (Eds), The anthology: arts and mindfulness education for human flourishing. Routledge.

Hansen, Niels Christian. 2021. ”Når vi holder afstand bringer musikken os sammen”. Årsskrift 2021 Det Unge Akademi: 58-61.

Marstal, Henrik. 2021. ”Alene sammen, sammen alene. Medialiseret morgensang i coronakrisens første tid.” Danish Musicology Online. DMO. Særnummer: Musikkens fællesskaber 2021: 46-67.

Morgan-Ellis, E. M. 2021. “Like pieces in a puzzle”: online sacred harp singing during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology12, 746. [Anbefales].

Morgan-Ellis, E. M. (2022). “Virtual community singing during the COVID-19 pandemic”. American Scientist110 (1), 28-35. [Anbefales. Videncenter for sang har desuden oversat artiklen til dansk]

Price, S., Phillips, J., Tallent, J., & Clift, S. 2021. “Singing group leaders’ experiences of online singing sessions during the COVID-19 pandemic: a rapid survey”. Journal of Music, Health, and Wellbeing.

Sørensen, Jesper F., Katrine F. Baunvig og Peter B. Andersen. 2021. ”Håndvask og fællessang. Ritualer og ritualiserede handlinger i Coronaens tid.” Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, RVT, 72: 116-136. [For præsentation af projektet, se under Baunvig]

Theorell, T., Kowalski, J., Theorell, A. M. L., & Horwitz, E. B. 2020. “Choir singers without rehearsals and concerts? A questionnaire study on perceived losses from restricting choral singing during the Covid-19 pandemic“. Journal of Voice.

Zazzo, L., & Behr, A. 2021. “Classical singers and COVID-19: a preliminary report”. Journal of Music, Health, and Wellbeing.

 

Tak

En særlig tak til Niels Christian Hansen for at dele viden, netværk og litterære referencer med Videncenter for sang – og nu med dig.