Litteratur om sang og dannelse

Leder du efter litteratur om sang og dannelse? Så er her lidt at starte med. F.eks. Strøm samt Brinkmann. Har du kendskab til gode kilder om sang og dannelse, så hører vi gerne fra dig.

Askholm, Ditte. 2019. “Dannelse som argument for musikskoleundervisningDMO Særnummer – Ny dansk musikvidenskab – i et kort format.

Bichel, Malene. 2018. ”Sangen i folkeskolen”. I Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning, red. Stine Isaksen, 125-133. Videncenter for sang, Sangens Hus.

Brinkmann, Svend, Thomas Aastrup Rømer og Lene Tanggaard, red. 2021. Sidste chance: perspektiver på dannelse. Klim. [Rigtig fin antologi med artikler om dannelse i et bredt perspektiv].     

Hjermitslev, Hans Henrik, Bo Morthorst Rasmussen og Line Togsverd, red. 2021. God og dårlig pædagoguddannelse – 18 skarpe tekster om landets største videregående uddannelse. UC SYD og DPP Forlag. [Bogens tekster er også relevante i et dannelsesperspektiv, der rækker ud over pædagoguddannelsen. Eks. artiklen “Mellem dannelse og kompetencer” af Hans Henrik Hjermitslev og Niels Jacob Pasgaard s. 59-70].

Holgersen, Sven-Erik og Finn Holst, red. 2020. Musikfaget i undervisning og uddannelse: Status og perspektiv 2020. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet.

Kulset, Nora Bilalovic. 2019. ”Hvorfor musikk i skolen”. Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål, 2. utgave, Universitetsforlaget: Oslo.

Strøm, Regine Vesterlid, Øyvind Johan Eiksund, Anne Haugland Balsnes, red. 2022. “Samsang gjennom livsløpet“. MusPed:Research (5). Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). [Den frit tilgængelige antologi her har mange forskellige vinkler på dannelse gennem sang]

Thue, Mette. 2021. Kortlægning af dansk korliv 2020-2021. Sangens Hus. [Særligt s. 92-99].

Thue, Mette. 2022. “Ventet reform af musiklæreruddannelsen“. [Interview med Linda Vilhelmsen i fire dele]. VidencenterForSang.dk, 02.09.22.

Thue, Mette. 2022. “Lotte Gilbert Langseth om sang og god pædagoguddannelse“. VidencenterForSang.dk, 18.05.22.

Vilhelmsen, Linda. 2017. “Skolens musikundervisning er ude af takt”. Politiken, 12.02.2017. Hent kroniken nederst på Linda Vilhelmsens hjemmesiden her

Vilhelmsen, Linda. 2021. Når børn synger, hva’ gør vi – i virkeligheden? Forlaget Dansk Sang.

 

Tip ang. dannelse og læreruddannelse

Linksamling med div. evalueringer af skolereform, læreruddannelse mm.

Se div. artikler om dannelse og uddannelse på akademikerbladet.dk

Se links til omtalte artikler i interviewet med Linda Vilhelmsen om sang med børn, dannelse og folkeskole.

Se også dagspressen ang. læreruddannelsen f.eks. via Infomedia. Hvis du ikke er studerende, så kan du sikkert få adgang til InfoMedia via dit lokale bibliotek.