Men sangen har hun dog tilbage…..

De videnskabelige grunde til, at sang er betydningsfuldt for mennesker Alzheimers og andre former for demens.

Mange mennesker med Alzheimers inden på livet – enten som pårørende eller som professionel omsorgsperson – kan nikke genkendende til det fænomen, at nogle patienter med svær Alzheimers, der fx ikke kan genkende deres nærmeste familie, som ikke kan huske selv de mest betydende begivenheder i deres eget liv, og som virker forvirrede omkring deres egen identitet, med lethed kan genkalde sig og synge med på sange, der på den ene eller anden måde havde fulgt dem gennem livet.

Dette fænomen har været en kilde til overraskelse og forundring hos mange, men den nyeste hjerneforskning synes nu at kunne give et svar på, hvorfor mennesker med svær Alzheimers ofte stadig kan huske og fremføre sange. Forklaringen skal findes i den måde, som hjernen reagerer på sange og i den måde, hvorpå sange huskes.

Den viser sig nemlig ifølge en undersøgelse, at netop det område af hjernen, hvor man som er aktivt når man lytter til og synger sange man har kendt i lang tid, også et af de områder i hjernen, som sidst bliver påvirket af Alzheimers. PhD Jörn-Henrik Jacobsen, der forsker ved Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences i Leipzig har således først på raske personer identificeret den region af hjernen, der står for langtidshukommelse af sange og musik, og derefter undersøgt forekomsten af væsentlige biomarkører for Alzheimers i dette område af hjernen. Hans konklusion er, at netop det område af hjernen, der lagrer kendt musik, også er det område af hjernen, som påvirkes sidst og mindst af sygdommen.

Dette stemmer meget godt overens med den tætte sammenhæng, som Petr Janata i sin forskning peger på der er mellem musik og selvbiografiske erindringer og episodisk hukommelse, og også Lola L. Cuddy m.fl finder frem til, at Alzheimers-patienter er i stand til at genkalde sig melodier og tekster selv i et fremskredet sygdomsstadie. Juliette Palisson m.fl. har endvidere fundet frem til, at den verbale hukommelse hos alle, men måske i særlig grad hos Alzheimers-patienter kan styrkes ved hjælp af sang, ligesom Arroyo-Anlló m.fl påpeger, hvordan kendte sange kan styrke selvbevidstheden hos patienter med Alzheimers.

Hukommelsen for sange hos Alzheimers-patienter synes derfor overraskende robust, og det, at bruge sange aktivt i omsorgsarbejdet, kan vise sig gavnlige i forhold til mennesker der lider af Alzheimers og andre demenssygdomme.
Læs evt. videre her, her, her og her

Eller i disse videnskabelige artikler, som kan bestilles via biblioteket:

Ankri, Joël (2015): Music enhances verbal episodic memory in Alzheimer’s disease I: Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology

Arroyo-Anlló, Eva M., Juan Poveda Díaz, and Roger Gil (2013): Familiar Music as an Enhancer of Self-Consciousness in Patients with Alzheimer’s Disease. BioMed Research International Volume 2013 (2013),

Bannan & Montgomery Smith: Singing for the Brain (2008)

Camic, Paul M (2013): Does a ‘Singing Together Group’ improve the quality of life of people with a dementia and their carers? A pilot evaluation study I: Dementia

Clements-Cortes, Amy A.: Buddy’s Glee Club: Singing for life

Cuddy, Lola L (2012): Memory for Melodies and Lyrics in Alzheimer’s Disease. I: Music Perception: An Interdisciplinary Journal.

Davidson, Jane W (2011): Investigating group singing activity with people with dementia and their caregivers: Problems and positive prospects I: Musicae Scientiae

Davidson, Jane W (2014): An exploratory study of the impact of group singing activities on lucidity, energy, focus, mood and relaxation for persons with dementia and their caregivers I: Psychology of Well-Being

Deason, Rebecca G (2012): Music as a Memory Enhancer: Differences Between Healthy Older Adults and Patients With Alzheimer’s Disease. I: Psychomusicology

Delaney, Angela (2015): The intimate Simplicity of Group Singing: A reflection of Practice. The Australien Jpournal of Music Theory.

El Haj, Mohamad (2015): Self-defining memories during exposure to music in Alzheimer’s disease I: International psychogeriatrics / IPA

Ferreri, Laura (2015): The Influence of Music on Prefrontal Cortex during Episodic Encoding and Retrieval of Verbal Information: A Multichannel fNIRS Study I: Behavioural neurology.

Götell, Eva (2009): The influence of caregiver singing and background music on vocally expressed emotions and moods in dementia care: a qualitative analysis

Halpern, Andrea R (2000): Implicit Memory for Music in Alzheimer’s Disease I: Neuropsychology

Jacobsen, Jörn-Henrik (2015): Why musical memory can be preserved in advanced Alzheimer’s disease, I Brain: A Journal of Neurology blogindlæg: http://blog.oup.com/2015/07/alzheimers-disease-musical-memory-neurology/

Janata, Petr (2009): The Neural Architecture of Music-Evoked Autobiographical Memories I: Cerebral Cortex

Lem, Alan (2015): The Evaluation of Musical Engagement in Dementia: Implications for Self-reported Quality of Life. I: The Australian Journal of Music Therapy.

Ridder: Singing Dialogue. Music therapy with persons in advanced stages of dementia

Sanders, Laura (2015): Body & brain: Alzheimer’s spares music memories: Disease may not harm brain areas linked to song familiarity. I: Science News

Simmons-Stern, Nicholas R (2012): Music-based memory enhancement in Alzheimer’s disease: promise and limitations I: Neuropsychologia

Vanstone, Ashley D (2012): Episodic and Semantic Memory for Melodies in Alzheimer’s Disease, Music Perception: An Interdisciplinary Journal.

Vanstone, Ashley D (2009): Exceptional Preservation of Memory for Tunes and Lyrics: Case Studies of Amusia, Profound Deafness, and Alzheimer’s Disease. I: Annals of the New York Academy of Sciences