Sangen Genforener 2020

”Sangen Genforener 2020” er et projekt ved Sangens Hus i forbindelse med genforeningsjubilæet. Videnscenter for Sang har lavet et tema om projektet, hvor du kan finde viden om perioden, undervisningsmateriale og alle de foredragskoncerter projektet udbyder.

2020 er genforeningens år. Det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, efter at området siden de Slesvigske krige 1848-1864 kom under tysk kejserdømme. Det markeres landet over, og historien om genforeningen med Sønderjylland bringer gode budskaber til nutiden. Et af de vigtigste pointer i denne sammenhæng er historien om sangens rolle og de sangtraditioner, som udsprang af perioden. Set med sanghistoriske briller på er genforeningen med Sønderjylland danmarkshistoriens største brobygningsprojekt. Fællessangstraditionen, som opstår i denne periode, er en stor dansk kulturarv og en fantastisk mulighed for at skabe fællesskab og knytte bånd mellem mennesker.

Elsemarie Dam-Jensen er museumsinspektør på Museum Sønderjylland og specialist i Sønderjyllands musikhistorie. Hun har udarbejdet en grundfortælling om sangens rolle i genforeningstiden og en liste med de 26 mest vigtige sange fra perioden. Dam-Jensen understreger, at det har en samlende effekt på mennesker at synge sammen. Her refererer hun til eksempler som bl.a., når et folk kommer under politisk pres, og når dette pres hæves igen. Og lige præcis her ligger en af sangens store styrker i forbindelse med genforeningen. Hvor den i perioden før genforeningen blev brugt som en trøst og en ventil for frustration for de dansksindede under tysk kejserdømme, blev den i endnu større grad brugt som udtryk for glæde og lettelse under genforeningsfesterne og i tiden efter. Sangene styrkede fællesskabet og var tidstypiske med nationalromantisk karakter, de handlede om landskabet, sproget og Danmark.

Det er kendetegnene for perioden, at nationalstaten står som ideal. Det var således om det kultur- og identitetsbestemte, man sang. Lars Damkjær, lektor på Sønderborg Statsskole, har til Sangen Genforener 2020, udarbejdet et undervisningsmateriale til brug på ungdomsuddannelser. I materialet, der går til emnet fra en samfundsmæssig og historisk vinkel, sættes der en ramme at tænke de kulturelle problematikker med. Hvor det at opretholde pligter til en stat, altså det at overholde love, lige vilkår, rettigheder osv., kan imødekommes med at vælge det til, så er det langt sværere at ændre på kulturelle træk, såsom sprog, traditioner og skikke. Og netop her kan findes en nøgle til at forstå sangens rolle under genforeningen. Damkjær peger på, at vi i dag umiddelbart ikke i vores hverdag tænker over vores nationale identitet. Den er der bare som noget indlejret, og nogle ville sikkert påstå, at den er uden betydning. Særligt for perioden er dog, at sangtraditionerne i tiden frem mod genforeningen vidner om, at det er vigtigt at høre til et sted. Helst det sted, hvor man genkender sit sprog, sin kultur og sine omgivelser. At genforeningen er en tilkendegivelse af at høre til et sted og samtidig en anerkendelse af, at vi er forskellige sammen, er gode konklusioner at drage frem til i dag. Damkjærs undervisningsmateriale tilbyder dermed refleksioner og perspektiveringer at tænke genforeningen ind i. Materialet er lige til at gå til for undervisere på ungdomsuddannelser.

Videncenter for Sang har selv udarbejdet et undervisningsmateriale til udskolingen med fokus på faget dansk med en kreativ vinkel. Her handler det om sangen ”Det haver så nyligen regnet”, som eleverne arbejder med at forstå og analysere og dermed opnår forståelse for tyngden af sproget og det symbolske, som ikke bliver sagt. Ligeledes forholder eleverne sig til, hvordan man bruger en sang som et værktøj under f.eks. oprør eller forløsning. Undervisningsmaterialet er klar til brug og henvender sig til 7.-9. kl.

Som en del af projektet tilbyder Sangen Genforener 2020 også foredrags- og fællessangskoncerter om perioden med forskellige ensembler og de lokale sangkraftcentre. Den danske salmeduo udbyder sammen med Karen Hanne Munk foredragskoncerten ”Du skønne land”, hvor de præsenterer grænselandets sange og salmer i et nyt lys. Trioen Zenobia samarbejder med tidligere nævnte Else-Marie Dam Jensen, som fortæller om periodens sange. Her vil det både være gruppens egne fortolkninger af sange fra perioden og fællessange. Den tredje foredragskoncert udbydes af bibliotekar og historiker Claus Jacobsen, der som specialist fortæller om baggrunden for dette kapitel i Danmarkshistorien. Sammen med musikerne Martin Schack på klaver og kontrabassisten Jesper Hindø vil historien fortælles med ”jazzificerede fortolkninger af nogle af de sange, der har været medvirkende til en ny dansk identitetsfølelse efter nederlaget til prøjserne i 1864”.

Vidensformidling om sangens rolle i forbindelse med genforeningen er altså en stor del af projektet ”Sangens Genforener 2020”. Læs mere om grundfortællingen, undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser og udskolingen eller foredragskoncerter og booking på Videncenter for Sangs hjemmeside.

/Sangen genforener 2020

Grundfortællingen om sange og sangtradition i Sønderjylland

Med særlig vægt på genforeningen har museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, foredragsholder og cand.m...

Læs mere

/Sangen genforener 2020
/Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser

Her finder du undervisningsmateriale om genforeningen til ungdomsuddannelser til brug i Historie, Samfundsfag ...

Læs mere

/Sangen genforener 2020
/Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale til udskolingen

Gratis undervisningsmateriale til faget dansk med en musisk/kreativ vinkel i udskolingen med fokus på sangtra...

Læs mere

/Foredragskoncerter
/Sangen genforener 2020

Foredragskoncert: Fødslen af den danske sangkultur

Fødslen af den danske sangkultur – en fortælling i ord, musik og billeder.
...

Læs mere

/Foredragskoncerter
/Sangen genforener 2020

Foredragskoncert: Sangens betydning for Genforeningen

Foredragskoncert om sang og genforening
- med Elsemarie Dam-Jensen og Zenobia....

Læs mere

/Foredragskoncerter
/Sangen genforener 2020

“Du skønne land” Foredragskoncert om fællessang og Genforeningen – med Den Danske Salmeduo og Karen Hanne Munk

Den Danske Salmeduo: "Du skønne land"

Nyt koncertprogram i anledning af genforeningsjubilæet<...

Læs mere

/Sangen genforener 2020

Historierne bag de sønderjyske sange – om krig, håb og genforening

Fra de store sangerfester i Slesvig i 1840’erne over Treårskrigen og nederlaget i 1864 til Genforeningen i ...

Læs mere