Sang i dansk giver trivsel og læring i Kolding

Korte, intensive forløb med sang i dansktimerne giver trivsel og læring for skoleklasser i Kolding. Det er udgangspunktet, når Helene Ejler Ernst fra Sangkraft Kolding arbejder med børn og lærere om sang i dansktimerne på skoler i Kolding Kommune. Hun mener, at sang er med til at skabe god trivsel. Hvis børn ikke trives, kan de ikke lære. Derfor mener hun, at sang kan være med til at bygge livsduelige børn, samt være en central byggesten i selve fundamentet for at bedrive skole.

Foto: Videncenter for sang

Af Mette Thue

Sang i dansk er et pilotprojekt udviklet af Sangkraft Kolding. Målet med projektet er at skabe kreativitet, løfte sangen og styrke glæden og fællesskabet i klassen igennem tværfagligt samarbejde i musik- og dansktimerne.

Projektet tilbyder et kort, intensivt forløb til 2. klassetrin. Deltagerklasserne får besøg af en sangkonsulent i dansktimerne i 20 minutter tre gange ugentligt igennem syv uger. Når sangkonsulenten besøger klassen, arbejdes der med sang, dansk og trivsel, og dansklæreren deltager aktivt i sangen og som klasselærer.

”Når jeg besøger en klasse, kommer jeg ind som om sang er det mest naturlige i verden. Børnene stiller sig bag ved stolene, da det giver tryghed. Så får jeg børnene til at bruge kroppen og stemmen og til at synge”, fortæller Helene Ejler Ernst, og fortsætter:

”Helt basalt præsenterer jeg børnene for gode vaner omkring sang og hjælper dem med at opbygge egne. De lærer deres stemme at kende igennem bl.a. leg med stemmen, sang med bevægelse og fagter, stemmetræning, puls, udenadslære, vejrtrækning og kropsbevidsthed”, siger hun.

Forskellen på en morgensamling med flere hundrede børn og Sang i dansk, hvor der blot er ca. 20 børn i rummet er ifølge Helene Ejler Ernst, at der mellem børn og sangkonsulent bygges en stærkere relation. Når der arbejdes med en mindre gruppe børn, er der større grad af mulighed for gentagelse af øvelser, medinddragelse, dialog og eventuelle særlige hensyn. Sang i dansk bliver både en fælles oplevelse og læring.

Helene Ejler Ernst fortæller om, hvordan de f.eks. har arbejdet med sangen ”I Danmark er jeg født”. De har lyttet til forskellige indspilninger, tegnet til, lært melodien, sunget sangen, og talt om teksten og hvad den betyder for dem.

”I en af klasserne var ca. halvdelen af børnene født i andre lande, så hvad er da barnets forhold til sangen, når han f.eks. er født i Libanon?”, spørger Helene Ejler Ernst og fortæller, at det gav anledning til en spændende snak i klassen.

Forløbet slutter med en koncert på en scene uden for skolen, hvor familierne deltager som publikum, men forældrene inviteres også til at synge med og lære af projektet.

Børnene bliver bedre til at synge
Trods de korte besøg a 20 minutter er det lykkedes at skabe nærvær omkring sangen med masser af sang og meget lidt snak. Rammerne skal være trygge og tydelige, så børnene tør sætte deres stemmer i spil, og læreren skal planlægge en aktivitet, der kan afbrydes, når konsulenten kommer ind.

”De korte forløb har været gode for de børn, der ikke er så sangvandte. Når det er så kort tid, så har det været overkommeligt for alle at deltage”, fortæller Helene Ejler Ernst.

De hyppige, men korte besøg bunder ifølge Helene Ejler Ernst i, at når man skal lære noget nyt, er det godt med mange små input.

”Vores intention er, at efter forløbet synger børnene lidt mere og lidt bedre og er lidt mere bevidste om deres egen stemmebrug. Derfor er læreren med og aktivt deltagende, for sangkonsulenten kan ikke nå at lære børnene at kende på syv uger, men læreren kender børnene og ved, hvor der skal skubbes og støttes og gives fem minutters pause”, fortæller Helene Ejler Ernst.

Hun har set en stor udvikling i det enkelte barns deltagelse ift. at både koncentration og frimodighed i forhold til egen stemmebrug er steget. Kvaliteten af sangen er ifølge Helene Ejler Ernst også steget med flottere klang, bedre tonetræfning, flere nuancer, bedre time, og større udvikling i kropsbevidsthed og koordination.

”På kort tid er der sket en meget stor progression i børnenes sang, mens det til gengæld har overrasket os, hvor lang tid det har taget børnene at lære noget udenad. Vi møder børn, som ikke er vandt til at synge. Helt generelt må vi konkludere, at børnene i deltagerklasserne ikke har et særlig højt sangfagligt niveau, men både sangkonsulenten og læreren kan høre, at børnene er blevet bedre til at synge på den korte tid. Vigtigst er, at lysten til at synge er tilstede – så kan vi udvikle sangen”, siger Helene Ejler Ernst.

Sang opbygger børnenes og skolens fundament
Helene Ejler Ernst fortæller, at det lærerne vender tilbage til i evalueringen af Sang i dansk, handler om trivsel.

”F.eks. endte to drenge, der har angst, og svært ved at komme i skole, med at deltage ved afslutningskoncerten, og de syntes det var rigtig sjovt. Bagefter var drengene meget stolte. Og her er vi nede i fundamentet”, siger Helene Ejler Ernst og tilføjer: ”For når vi synger sammen, så reguleres vores nervesystem, vi bliver rolige og trygge og så vil vi gerne deltage”, siger hun.

Forløbet har endda været med til at transformere en svær klasse. Efterfølgende har læreren fortalt Helene Ejler Ernst, at de synger mere i klassen nu, fordi læreren kan se, at børnene glædes ved at synge.

”Så er der de stille og generte børn, hvor en pige pludselig deltager aktivt i undervisningen. Læreren vælger at tro, at det har med sangen at gøre, for transformationen er sket efter projektet Sang i dansk”, fortæller Helene Ejler Ernst.

”Jeg tror, at det at vi i Sang i dansk synger kontinuerligt tre gange om ugen er med til at skabe denne proces både ift. progression i sangen og ift. børnenes fundament. Vi kommer med sang som faglighed og klasserumsledelse, og udbyttet er trivsel. Den kobling har været meget stærk”, siger Helene Ejler Ernst.

Helene Ejler Ernst mener, at sang ligefrem er en central byggesten i selve fundamentet for at bedrive skole, da sang styrker børnenes livsduelighed.

”Når vi arbejder med sang, arbejder vi hele tiden i to parallelle spor: sang som fagfaglighed og sang som værktøj til at bygge en god skole, stærke relationer og livsduelige børn. Vi kan ikke lære, hvis vi ikke har det godt og trives”, siger Helene Ejler Ernst.

Sangkraftcentret og skolerne kan tage ansvar for sang
Helene Ejler Ernst finder det livsbekræftende at komme ud i folkeskolerne, hvor hun møder alle typer af børn, også dem, der, som hun siger, måske aldrig ville komme på en musikskole.

”Hvis vi som sangkraftcenter gerne vil have flere børn til at synge, så kan vi med fordel tage ansvar for at give børn og lærere nogle ’sangværktøjskasser’ og være med til at sætte fokus på sangens mange facetter. I Kolding Kommune ønsker vi, at alle børn synger hver dag, og med dette projekt undersøger vi forskellige måder samarbejdet mellem folkeskoler og Sangkraft Kolding kan foregå på. Herigennem kan vi være med til at udvikle et samfund og nogle børn, som er frimodige i deres krop og med deres stemme. Vi lever i en tid, hvor vi taler om begrebet stemmeskam. Det må vi tage hånd om, og optimalt set er det mens børnene er helt små, at de skal lære at synge, altså i dagplejen og børnehaven. I dette projekt undersøger vi samarbejdet med skolerne”, siger Helene Ejler Ernst.

Aktiv i en syng-sammen-kultur
Helene Ejler Ernst opfordrer kolleger i sangkraftcentrene til at gå ud og spørge lokalt: ’Hvad kan vi hjælpe jer med’? Som hun siger, skal vi ikke ud at sælge en ydelse, vi skal ud at hjælpe.

”For vi kan ikke forvente, at skoleledere og lærere, kender værdien af arbejdet med sang. Det er vores udfordring at afsætte en ydelse til nogle, der måske ikke ved, at de har brug for den. Mange tænker: ’Fedt, det er fredag og vi synger med Phillip Faber og Johannes Langkilde’, og det er godt, det er hyggeligt og dejligt og giver gode seertal, men det har ikke noget at gøre med at tage ansvar for at lære nogen at synge. Vi kan kalde det en syng-med-kultur. Når vi derimod går ind i klassen, lærer børn og voksne at synge og opbygger ”sangværktøjskasser”, så laver vi en syng-sammen-kultur. Det er det, der kan komme til at leve. Det er fint, at vi har masser af mennesker, der gerne vil synge, men hvis der ikke er nogen, der kan lede eller igangsætte sangen, så kommer vi aldrig til at synge mere og bedre, tværtimod”, siger hun og tilføjer:

”En syng-sammen-kultur er en kultur, hvor vi lærer at synge og får nogle værktøjer, der gør, at vi faktisk kan mestre det. Der er mange ting, vi skal mestre, hvis vi skal synge sammen, og det handler ikke om at være professionelle. Det handler om at være bevidste og frimodige i egen stemme og bruge den og bryde ud i sang.”, siger Helene Ejler Ernst.

Pilotprojektet Sang i dansk er foreløbigt afprøvet i fire 2. klasser i 2022 og 2023. Læs mere om projektet

Om Helene Ejler Ernst
Helene Ejler Ernst er uddannet kandidat i rytmisk korledelse og sang og bevægelse fra det Det Jyske Musikkonservatorium og fungerer som både sangkonsulent ’på gulvet’ og projektleder i Sangkraft Kolding.

Om Sangkraft Kolding
Sangkraft Kolding blev stiftet i 2022 og er organiseret som en forening. Ansættelsen af Helene Ejler Ernst som projektleder sker igennem Kolding Bibliotek, der også lægger lokaler til Sangkraft Kolding. Sangkraftcentret ønsker at styrke fællesskab og dannelse gennem sang, og ambitionen er, at mange flere borgere i Kolding Kommune skal opleve sangglæde i hverdagen. Læs mere