Evaluering af Sang, bevægelse og læring

Herunder får du de væsentligste konklusioner fra evalueringen af projektet Sang, bevægelse og læring, et projekt der både omfatter en kursusdel samt en sang- og musikvejlederuddannelse for folkeskolelærere. Evalueringen fokuserer på lærernes styrkede kompetencer gennem projektet i 2016-2000. Du får også en læsevejledning til rapporten, som du kan hente i sin helhed nederst på siden.

Evalueringen kort: SBL-kursus
SBL-kursus giver bedre klasserumsledelse, struktur, inspiration, højere faglighed, refleksion,
metoder og værktøjer til en undervisning med flow, nærvær, fordybelse og kvalitet, og bidrager
desuden positivt til kursisternes selvværd og identitet som musiklærere og deres glæde ved at
undervise. En kursist nævner desuden, at hun er blevet bedre til at inddrage børn med
udfordringer.

Bevægelse er blevet en større del af undervisningen, redskaber kvalificerer børnenes sang og
deres indlæring af sange samt intonation, børnene tør mere og synger mere, også på gangene.
Eleverne er blevet mere bevidste om deres egne stemmer, og det fællesskab, som de opbygger i
musiklokalet, kan påvirke fællesskabet i andre sammenhænge.

Evalueringen kort: SBL uddannelsesdelen
Sang- og musikvejlederuddannelsen giver inspiration, energi og mod til forandring af skolens
musikkultur. Pædagogiske redskaber og metoder til rollen som tovholder, afklaring, overblik,
netværk og nyt repertoire. Gennem 4 moduler og professionel sparring udvikles deltagernes egen
evne til facilitering og vejledning af kolleger. Enkelte deltagere foreslår, at uddannelsen kan tages
i forlængelse af SBL-kursus, som har mere fokus på praktiske færdigheder, herunder egen stemme.

Læsevejledning til hele rapporten: Start med fakta-arkene
Projektet Sang bevægelse og læring [SBL] har fået meget fin kritik af deltagerne/musiklærerne på både kursus og uddannelse samt deres elever. Dette er opsummeret i to fakta-ark, et om SBL-kursus, og et om Sang- og musikvejlederuddannelsen.

Vi anbefaler, at læsningen af evalueringen starter med fakta-arkene, hvor resultaterne formidles kort.

Detaljer fremgår af årsevalueringer og modulevalueringer, som findes sidst i denne evaluering. På bagerste
side i hver årsevaluering gives en opsummerende del-konklusion.

Om evalueringen
Projektet Sang, bevægelse og læring er grundigt evalueret gennem årene 2016-2020 med 3 forskellige
spørgeskemaer udsendt til deltagerne, i alt 271 musiklærere og pædagoger. Desuden er et semistruktureret
interview foretaget 10 gange med i alt 40 skoleelever fra 3.-5. klasse i hele landet.

Evalueringen af Sang, bevægelse og læring Kursus samt Sang- og musikvejlederuddannelsen er gennemført
af Sangens Hus for projektejer Herning Kommune og Sangens Hus. Projektet gennemføres med støtte fra
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt fra deltagende kommuner.

Hent fakta-ark og evalueringsrapporten herunder.