Hans Dammeyer om 18. udg. del 3: Sange og salmer

Få indblik i den 18. udgave af Højskolesangbogen og tag med på besøg hos komponist Hans Dammeyer, som fortæller om sange og salmer, sangskrivermiljøet på Silkeborg Højskole og vigtigheden af et fælles repertoire på tværs af generationer. Hans Dammeyer sad i redaktionsudvalget for den 18. udgave af Højskolesangbogen, der udkom i 2006.

Resume
Jeg besøger Hans Dammeyer, komponist og organist ved Skjoldhøj Kirke i Aarhus. Vi sidder i hans lyse stue ved siden af flygelet og har talt om politiske trends afspejlet i Højskolesangbogen, om Højskolesangbogens Melodibog’, den gode fællessang’ og balancen mellem ’arvegods’ og ’Fairbarsange’. Det kan du læse om i 1. og 2. del af klummen med Hans Dammeyer. Nu skal vi tale om sangmiljø og fælles repertoire.

Silkeborg Højskole og nye sange
Om Hans Dammeyers egne sange siger han: ”Jeg har gjort mest i salmer, fordi det er de tekster jeg møder flest af”.

”Da jeg startede på Silkeborg Højskole i 1988, var jeg allerede i gang med at redigere FDF-sangbogen March og lejr, der udkommer i en ny udgave hvert år. Men grundprincippet for redaktionsarbejdet er det samme i Højskolesangbogen”, siger han og fortsætter:

”På Højskolen arbejdede vi med at lave nye salmer – bl.a. sammen med kollegerne Leif Rasmussen og Hans Holm som sammen står bag henholdsvis tekst og musik til ”Spænd over os dit himmelsegl”. Erik Sommer havde været musiklærer der før os, så traditionen med tekst og musik til fællessange har været på Silkeborg Højskole altid. En anden grund hertil er, at FDF står bag skolen, og denne musikalske tradition holdes i hævd den dag i dag af nye, dygtige folk”, siger han.

”Så startede vi FRIK, forum for rytme i kirken. Det var i 1987 med formålet at levere nye salmer til kirken både inden for og uden for kirkerummet med pulsbaseret, rytmisk musik”. I FRIK lavede vi en årlig salmeudgivelse og et korstævne, og det speedede op”, siger Hans Dammeyer. Han fortæller, at der kom mange opfordringer fra nær og fjern. ”Vi tog ud med eleverne fra Silkeborg Højskole og sang nogle af de nye salmer ved koncerter i kirken og fællessang i sognegårde, og det var populært, for det vi kom med, var nyt”, siger han.

Hans beskriver højskolen som et stærkt og levende miljø, hvor man kunne teste nye sange af. ”Det kan man også i kirken”, siger han. Og netop inspirationen til at uddanne sig som organist fik han i tiden på højskolen.

Sang eller salme?
Jeg spekulerer på, hvordan Hans opfatter de sange, han har fået med i Højskolesangbogens 18. udgave, som også er med i den 19. udgave, så jeg spørger ham, om han opfatter dem som salmer eller sange?

”Du kom til vor runde jord” er en salme, og den er også med i Salmebogen”, siger han og fortsætter: ”Begik du livet, det er ikke en salme. Teksten er af Tom Kristensen, og han var eksistentialist”.

Så fortæller han, hvordan Jørgen Carlsen var kommet med teksten. Han havde sagt: ”Hans, kan du ikke lave en melodi til den?” Det gjorde han, og senere kom Begik du livet med i den 18. udgave af Højskolesangbogen. ”Sangen tager udgangspunkt i syndefaldet og fortæller historien om levet liv. Måske synes du, dit liv er helt forfærdeligt, men der er ikke nogen af os, der er perfekte. Der er altid noget godt i mennesket, så du kan bare komme igen, du får en ny chance. Sådan forstår jeg teksten”, siger Hans og fortsætter:

”Jeg besluttede mig for at prøve at lave en melodi inden for en fællessangstradition, som var en blues, uden at være en blues. Det måtte godt være et stykke musik, man har lyst til at spille som jazzstandard, men stadig væk en fællessang. Melodisk har den et udfordrende spring i starten, og den skal nok helst akkompagneres af klaver, men jeg har forsøgt at være tro og konsekvent inden for stilen”, fortæller han.

Håber at vi stadig kan synge et fælles repertoire om 50 år
Jeg er spændt på at høre om Hans Dammeyers håb for sangen i Danmark. Hvad ønsker man som komponist, når man har beskæftiget sig så meget med sang og nogle af de sangbøger, der omgiver os og er med til at sætte musikalske og idemæssige rammer for fællesskaber gennem sang?

Hans fortæller om det ene af sine kor, folkekoret ved Skjoldhøj Kirke, som øver hver tirsdag aften: ”Vi starter altid med et par sange fra Højskolesangbogen, og så synger de, så taget er ved at lette. Det er det, jeg håber, kan lade sig gøre om 50 år”, siger han og fortsætter:

”I gamle dage sang man, når man mødtes. Nu mødes man for at synge. Og det er jo glædeligt, at sangen i Danmark trives som aldrig før – og tak til Phillip Faber og Co. i Danmarks Radio. Man mødes for at synge mange steder, og man øver. Det er jo fantastisk. Men der er også en værdi i, at man kan begynde med en sang, selv om man er samlet til et grundejerforeningsmøde eller et forældremøde på skolen uden forudgående øvning. Jeg kunne håbe på mere af dette. Denne kultur er god, og når man lige har sunget sammen, så går dagsordenen meget bedre”, siger han.

”Der findes kulturer ude i verden som er bedre til at bryde ud i sang ”by heart” end vores, men mig bekendt er der ikke noget sted i verden, hvor der er en fælles sangbog, der er blevet solgt i samme omfang som Højskolesangbogen målt i forhold til landets indbyggertal. Jeg håber bare, vi bliver ved med at kunne synge sammen på tværs af generationer, og det tror jeg kun kan lade sig gøre, hvis man holder øje med balancen mellem arvegods og Fairbarsange”, siger Hans Dammeyer.

Begik du livet
Vi slutter af med en fællessang for to – med en flot solo i midten. Hans Dammeyer skrev melodien til Begik du livet i 2004, og teksten er af Tom Kristensen fra 1954.

Jeg sender Hans Dammeyer taknemmelige tanker for hans gæstfrihed og for at dele sin viden og sin musik. På vej hjem i bilen og i dagene derefter nynner jeg melodien til Begik du livet. Den er ret fin, og det er karakteristisk, at den er skrevet til fællessang. Der er en rytmisk ide og struktur i melodien, der gør, at den er relativt let at synge på trods af de store, smukke spring i tonehøjden.

Jeg havde tjekket teksten og melodien om morgenen ved klaveret, inden jeg mødtes med Hans, men kunne synge nogenlunde med i hvert fald fra vers to. Så mon ikke det også er en af de sange, vi kan synge sammen i fremtiden, uanset hvilke medier vi benytter til den tid. Begik du livet er også at finde i den 19. udgave af Højskolesangbogen.

Næste klumme handler om den 19. udgave af Højskolesangbogen i samtale med Anne Odgård. Har du forslag til fremtidige temaer, så kontakt skribenten, Mette Thue på mette@sangenshus.dk

Baggrund
Den 18. udgave af Højskolesangbogen blev udgivet i 2006. I udvalget sad Carsten Andersen, Michael Bojesen, Jacob Bonderup, formand for udvalget Ole Brunsbjerg, Jørgen Carlsen, Hans Dammeyer, René A. Jensen og Karen Hanne Munk.

Litteratur og inspirationsliste
Vil du vide mere om den 18. udgave af Højskolesangbogen, så kan du starte her:

 • Du kan undersøge de fem anbefalinger af J.A.P. Schulz nærmere, som Hans Dammeyer taler om, i forordet til “Lieder im Volkston” Bind 1, 2. udgave, 1785. I dette forord skriver han bl.a.:

”I alle disse Viser er og bliver det min Agt at synge mere folkeligt end kunstigt, saaledes, at ogsaa uøvede Sangelskere let kan synge dem efter og huske dem udenad, naar de blot ikke helt og holdent mangler Stemme. Med det Formaal har jeg kun valgt saadanne Tekster af vore bedste Visedigtere, som forekommer mig at være egnede for denne Folkesang, og i selve Melodierne beflittet mig paa den største Enkelhed og Letfattelighed, ja, paa alle Maader søgt at bibringe dem Præget af det bekendte, fordi jeg af Erfaring ved, hvor nyttigt, ja, nødvendigt dette Præg er for Folkesangen, naar det gælder hurtigt at anbefale sig”. 

Den danske oversættelse stammer fra en artikel i Dansk Musiktidsskrift 11 (1936) s. 189-205, som kan læses her

 • Skriv ’Syng i den blå’ på google, mød op og syng med næste gang, der er fællessang fra Højskolesangbogen.
 • Læs forordet i 18. udgave af Højskolesangbogen
 • Se sangtitlerne her
 • Gå i det hele taget på opdagelse på Højskolesangbogens hjemmeside
 • Se på Højskolesangbogens hjemmeside under ’Bøger om bogen
 • Søg på Højskolesangbogen og afgræns til året for udgivelsen, 2006, på bibliotek.dk
 • Søg på Højskolesangbogen generelt på bibliotek.dk
 • Fokuserer du på debatten, der har fulgt udgivelsen af de forskellige udgaver, så gå på dit kommunale bibliotek, hvor du er låner, eller bibliotekets hjemmeside under ’digitale tilbud’. Herefter skal du vælge ’Det digitale bibliotek’ ell. og herefter ’samfund’ ell. Så kan du benytte bibliotekernes tilbud om gratis adgang til Infomedia. Her kan du søge i et komplet arkiv for dagspressen. Tilbyder dit lokalbibliotek ikke adgang via nettet, så gør de måske, hvis du befinder dig på det fysiske bibliotek. Alternativt kontakt Det Kongelige Bibliotek
 • Vil du lave feltstudie, eller er du bare nysgerrig, så kan du også besøge et par højskoler eller efterskoler synge med og spørge, hvad elever og lærere mener om Højskolesangbogen.
 • Syng et par sange fra Højskolesangbogen og prøv, om du kan mærke det, Hans Dammeyer beskriver som ’arvegods’ og ’Fairbarsange’.
 • Du kan også tage på højskole