Arbejderkoret fra 2021

I 2021 etablerede et nyt arbejderkor sig. Koret udsprang af forberedelserne til Arbejderbevægelsens 150-års jubilæum på Arbejdermuseet. Beretningen er skrevet af korsanger Kirsten Ohlsen på opfordring af Videncenter for sang, der ligeledes har redigeret teksten.

Historien om Arbejderkoret fra 2021

Af Kirsten Ohlsen

I 2021 søgte Arbejdermuseet mænd og kvinder til at synge og indspille 19 arbejdersange forud for Arbejderbevægelsens 150-års jubilæum. Lydfilerne skulle indgå i en lys- og lydinstallation udført af kunstnergruppen Vontrapp til Arbejdermuseets nyrenoverede festsal.

De 19 sange blev indspillet, og herefter ønskede knap 10 personer at fortsætte med at synge arbejdersange som et kor. Arbejdermuseet stillede velvilligt økonomi til en dirigent i seks måneder og lokale til rådighed hver anden uge.

Et varigt arbejderkor
Den 2. september 2021 holdt Arbejderkoret stiftende generalforsamling. Formålet er at bevare og udbrede arbejderbevægelsens sangskat, særligt gennem koncerter og andre aktiviteter relateret hertil.

Koret fik snart flere sangere, som alle er sangglade mennesker med tilknytning til arbejderbevægelsen. Man behøver ikke have nodekendskab for at blive optaget i koret, men man skal kunne synge rent, passe til fællesskabet og have sangglæde.

Repertoiret er arbejdersange
Korets repertoire er sange fra Arbejdersangbogen, men også gamle, ‘glemte’ arbejdersange og nyere arbejdersange er med i tankerne, når repertoiret fastlægges. Ved særlige anledninger, kan koret indlede med andre sange. Nogle sange synges flerstemmigt, andre synges unisont.

Arbejdersangbogen er af stor betydning, både for det enkelte kormedlem, men selvfølgelig især også for koret som helhed.

Fakta
Siden november 2022 har Arbejderkoret fået endnu en dirigent. Koret øver hver uge – i skiftevis 3F BJMF’s lokaler i Valby og i Københavns Lærerforenings lokaler på Frederiksberg, for da koret fik flere sangere, blev lokalet på Arbejdermuseet for småt.

Kormedlemmerne betaler et halvårligt kontingent, som går til lokaleleje og dirigent. Disse indtægter suppleres med indtægter fra korets optræden i forskellige sammenhænge.

Kontakt
Koret har fortsat plads til flere sangere. Er du interesseret, så kontakt Kirsten Ohlsen på kirsten.ohlsen@gmail.com eller telefon 40 95 73 25.