Tema oversigt

Kroppen og stemmen

I dette tema vil vi afsøge sammenhængen mellem stemme og krop - både hos børn og voksne, unge og gamle, sy...

Læs mere

Effekten af sang

De fleste har prøvet det selv. Hvordan sang kan løfte humøret, trøste og glæde og hvordan sang kan få en...

Læs mere

Hjertesproget – en antologi

"Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning" er navne...

Læs mere

Sang med børn

Når man er meget sammen med børn, opdager man hurtigt, hvordan sang kan skabe opmærksomhed, fokus, koncentr...

Læs mere