Vejviser til børnekor af Margrete Enevold og Inge Marstal

Børnenes stemmer skal bygges op og trænes, deres bevidsthed om stemmebrug skal udvikles, koncentrationsevnen skal stimuleres, det systematiske arbejde med intonation, klang, balance, frasering, præcision osv. skal påbegyndes, gehør og nodelæsningsfærdigheder skal trænes – alt sammen for at børnenes musikalitet, udtrykslyst og udtryksformåen kan udvikles bedst muligt – og alt sammen med en fantasi og kreativitet, der imødekommer børnenes krav og udtryksbehov, så motivationen fastholdes.

Billede af node

Inge Marstals og Margrete Enevolds bog er en vejledning til det allerførste arbejde med børnekor. Bogen omfatter introduktion til, hvordan man kommer i gang som børnekorsleder og giver konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med en sats gennem 5-6 korprøver samt forslag til tilrettelæggelse af korprøven.

Bogen anvender og henviser til arbejdsmetoder fra Håndbog til musikundervisning 1 og 2 af Inge Marstal.

Bogen er tænkt som inspiration til korledere, der allerede er i gang, og de der har lyst til at komme i gang, og kan bruges som afsæt for at bearbejde egne idéer og forslag på en sådan måde, at de i den videre formidling bliver udtryk for egen personlig fantasi og kreativitet.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb “Vejviser til børnekor” eller find “Vejviser til børnekor”

Vejviser til børnekor. Margrete Enevold og Inge Marstal. Edition Wilhelm Hansen A/S WH 30108 1990. 2. udgave. ISBN 87 598 0648 6