Tre hurtige spørgsmål om Arbejdersangbogen til Claus Jensen

Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal, svarer på 'tre hurtige' om arbejdersang. Videncenter for sang har stillet tre spørgsmål til ledere fra fagbevægelsen og politikere.

Claus Jensen

Hvad betyder Arbejdersangbogen for dig?

Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om et bedre redskab til at ryste folk sammen end Arbejdersangbogen. Når man synger sammen, så giver det en oplevelse af at være fælles om noget. Det er jo netop det, som hele fagbevægelsen handler om. At opnå resultater ved at stå skulder ved skulder. Det er Arbejdersangbogen god til at minde os om, når vi synger fra den.

Hvornår sang du sidst i den?
Jeg synger ofte fra Arbejdersangbogen. De dage, hvor jeg begynder dagen på vores uddannelsescenter, Metalskolen i Jørlunde, går jeg gerne med til morgensang. Det er en hyggelig tradition. Jeg forstod måske ikke selv så meget af det, da jeg var på mit første kursus som nyvalgt tillidsrepræsentant, men efter man har været med nogle gange, så er det klart en tradition, man som tillidsvalgt sætter særlig pris på.

Er Arbejdersangbogen aktuel og levende?
Arbejdersangbogen skuer både frem og tilbage. Det er en tradition, som mange partier er misundelige over, at vi har for os selv i fagbevægelsen. Det får jeg tit at vide. Vi har jo alle de gode sange.

Når det er sagt, så er det også vigtigt, at sangbogen ikke udelukkende kigger tilbage i tiden.

Ligesom vi i fagbevægelsen skal følge med tiden i vores arbejde og den nye virkelighed, så skal der også være en tilgang af nye sange. Den skal have nyt blod ind en gang imellem. Det kom der blandt andet i anledning af Metalskolens 50-årsjubilæum i 2018, hvor vi fik lavet sangen ’Når blikket hæver sig.’ Sangen er blevet optaget i seneste oplag af Arbejdersangbogen.

Det er selvfølgelig vigtigt, at sangene skal være noget, som alle også kan synge med på. Personligt håber jeg ikke, at der kommer rap med i den. Så kommer mine stemmebånd i hvert fald ud i problemer.