Sang og sundhed

Læs artikler om mulige sammenhænge mellem sang og sundhed. Temaet er under opbygning, og der vil løbende komme nye artikler til.

Foto: Tak til Mariagerfjord Kulturskole, lungeholdet fra 2019 og Rene Jeppesen for at stille fotoet til rådighed.

/Sang og sundhed

Ny rapport: Musik og sundhed

I de senere år er flere store forskningsrapporter blevet udgivet inden for kultur og sundhed. De peger på, a...

Læs mere

/Sang i praksis
/Sang og sundhed

Sundhedskor

Interessen for sammenhænge mellem sang og sundhed er ikke ny, men den har haft øget opmærksomhed de senere...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang og sundhed

Hvorfor netop sang?

Der er kommet stort fokus på sammenhængen mellem kultur og sundhed. Kultur er jo mange ting, og netop derfor...

Læs mere

/Sang i praksis
/Sang og sundhed

Sang for mental sundhed

I denne artikel fokuseres på indikatorer på, at sang kan noget særligt for mental og social helse. Artiklen...

Læs mere

/Sang og sundhed

Litteratur om sang og sundhed

Søger du litteratur om sang og sundhed, så kan du starte her....

Læs mere

/Forskning i sang

Kan klassekor løse trivselsproblem i folkeskolen?

Projektet ’Alle kan synge’ har mål om trivsel og håb om at kunne bidrage til at løse folkeskolens trivs...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i praksis
/Sang og sundhed

Artikel i Magasinet Helse om sundhedskor

Marts-nummeret 2023 af Magasinet Helse bringer en artikel af Lasse Skovgaard og Lea Wierød Borčak om sundhed...

Læs mere

/Forskning i sang

Sang er godt for sindet

Flere undersøgelser viser, at deltagelse i kunstneriske og kulturelle aktiviteter kan have en positiv effekt ...

Læs mere

/Forskning i sang

Hvorfor synger vi i kor?

Hvad er det, korsangere elsker ved at gå til kor? Svarene kan strække sig lige fra den kunstneriske oplevels...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Kortlægning af dansk korliv 2020-2021

Sangens Hus har i samarbejde med Augustinus Fonden taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af dansk...

Læs mere

/Sang og fysisk helbred
/Sang og psyke
/Sang og sundhed

Belæg for kultur og sundhed?

Forskere og fagfolk debatterer aktuelt belægget for sammenhæng mellem kultur og sundhed bl.a. på Altinget.d...

Læs mere

/Evaluering

Stemmen i en recovery-proces i socialpsykiatrien

Sang skaber recovery - glæde, tryghed og forbundethed, og følelsen af at ens stemme er berettiget - i social...

Læs mere

/Sang og sprog
/Sang og sundhed
/Uddannelsespolitik

Hjerneforskning og musik

Videncenter for sang har stillet tre spørgsmål til skandinaviske forskere, forfattere og undervisere om bør...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusion af børnene i fæ...

Læs mere

/Forskning i sang

Forskning i sang og corona

Coronanedlukningerne lagde en tung dæmper på kulturlivet i Danmark, men paradoksalt nok blomstrede sangen op...

Læs mere

/Fællessang

TV-værten Katrine Muff om coronasang

Interview med musiker, komponist og TV-vært Katrine Muff Enevoldsen om fællessang under corona, oplevelsen a...

Læs mere

/Forskning i sang

Virtuel COVID-19-fællessang

Esther Morgan-Ellis er musikforsker fra University of North Georgia i USA, og hun foretog nogle musiketnologis...

Læs mere

/Forskning i sang

Litteratur om sang og corona

Her kan du hente aktuelle artikler om sang og corona. - Fællessangen på TV, og fra altanerne fik et boost un...

Læs mere