Sang i skolen

Hvad kan sang i skolen? Kan man kun synge til morgensang? Hvordan fungerer sang i skolen, der hvor det fungerer rigtig godt? Hvordan styrker man den musiske profil på skolen? Og kan sang bidrage ind i andre fag? Det er nogle af de spørgsmål, som Videncenter for sang vil afdække med dette tema. Artikler, interviews og best practice vil blive publiceret løbende i sommeren og efteråret 2023. Har du kendskab til projekter med sang i skolen, erfaring/praksisviden eller forskningsresultater, så hører vi gerne fra dig. Vi glæder os til i samarbejde med et bredt netværk at indsamle, bearbejde og formidle viden om sang i skolen.

/Sang i skolen

Sang i dansk

Korte, intensive forløb med sang i dansktimerne giver trivsel og læring for skoleklasser i Kolding. Det er u...

Læs mere

/Sang i skolen

Skoleleder om sang i skolen

Skoleleder styrker den musiske profil inspireret af Alle Kan Synge. Birgitte Pilgård er skoleleder på Kildev...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i skolen

Inklusion i musikfaget

Lotte Hedegaard-Sørensen, der forsker i inklusion og eksklusion i folkeskolen på DPU, svarer på tre spørgs...

Læs mere

/Sang i skolen

Klassekor via skole og kirke

Pia Boysen deler ud af sin praksiserfaring med klassekor og samarbejde mellem skole og kirke. Pia Boysen er ch...

Læs mere

/Sang i skolen

Best practice om morgensang

Clara Poulsen er ansat til at varetage morgensang i indskolingen og musikundervisningen i syv forskellige klas...

Læs mere

/Forskning i sang

Kan klassekor løse trivselsproblem i folkeskolen?

Projektet ’Alle kan synge’ har mål om trivsel og håb om at kunne bidrage til at løse folkeskolens trivs...

Læs mere

/Sang i skolen

Best practice om skolekor

Astrid Kastensson Navarro-Alonso har skolekor i SFO-tiden på to folkeskoler. Hun er konservatorieuddannet og ...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusion af børnene i fæ...

Læs mere

/Sang og sprog

Sproglig udvikling i musik

På Ole Rømer-skolen arbejdes der systematisk med sprog over hele fagrækken, heriblandt også i de praktisk-...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang med børn og unge

Sang i skolen. Hvorfor og hvordan?

I tillæg til det musikalske og sociale udbytte af undervisning i sang og musik, er der også en række andre ...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang med børn og unge
/Sang og sprog

Kan man lære at læse gennem sang?

Måske ikke direkte, men forskningen viser, at sang indirekte kan være med til at gøde jorden for at børn l...

Læs mere

/Forskning i sang

Korsang og demokrati

Stemmen har stor betydning i korsammenhænge - det giver sig selv. Men flere forskere peger på, at fællessan...

Læs mere

/Sang og sprog
/Sang og sundhed
/Uddannelsespolitik

Hjerneforskning og musik

Videncenter for sang har stillet tre spørgsmål til skandinaviske forskere, forfattere og undervisere om bør...

Læs mere