Inspiration ifm. den nye læreruddannelse

I september 2022 faldt forhandlingerne om en ny læreruddannelse på plads og i marts 2023 udkom fagbeskrivelsen for musikfaget på læreruddannelserne. I den forbindelse samler vi i dette tema artikler fra videncentrets hjemmeside, der kan inspirere og kvalificere arbejdet med sang i skolen og på læreruddannelsen. Vi håber også, at materialet kan inspirere til, hvordan sang kan understøtte leg og læring bredere end 'blot' i de musisk, kreative fag.

/Sang og sprog

’Tre hurtige’ til Inge Marstal

Videncenter for sang har stillet tre spørgsmål til skandinaviske forskere, forfattere og undervisere om bør...

Læs mere

/Forskning i sang

Kan klassekor løse trivselsproblem i folkeskolen?

Projektet ’Alle kan synge’ har mål om trivsel og håb om at kunne bidrage til at løse folkeskolens trivs...

Læs mere

/Forskning i sang

Korsang og demokrati

Stemmen har stor betydning i korsammenhænge - det giver sig selv. Men flere forskere peger på, at fællessan...

Læs mere

/Dannelse
/Uddannelsespolitik

Del 1: Ventet reform af musiklæreruddannelsen

Videncenter for sang har interviewet Linda Vilhelmsen om sang i folkeskolen og på læreruddannelsen forud for...

Læs mere

/Dannelse
/Uddannelsespolitik

Del 2: Status på musiklæreruddannelsen

Få en status på musiklæreruddannelsen. Videncenter for sang har spurgt Linda Vilhelmsen om sang i folkeskol...

Læs mere

/Dannelse
/Uddannelsespolitik

Del 3: Sang med børn – og dannelse

Få en status på sang med børn - og dannelse - i folkeskolen og sammenhængen til læreruddannelsen og til v...

Læs mere

/Dannelse
/Uddannelsespolitik

Del 4: Reform af læreruddannelsen

Få en status på reform af musiklæreruddannelsen. Videncenter for sang har spurgt Linda Vilhelmsen om sang i...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusion af børnene i fæ...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang med børn og unge
/Sang og sprog

Kan man lære at læse gennem sang?

Måske ikke direkte, men forskningen viser, at sang indirekte kan være med til at gøde jorden for at børn l...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang med børn og unge
/Sang og sprog

Sang, musik og sprog

Hvad har sang med sprog og sprogtilegnelse at gøre? Laila Kjærbæk, der er lektor ved Institut for Sprog og ...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i praksis
/Sang og sprog

Musikterapi og sprog

Lise Lotte Ågedal svarer på tre spørgsmål, som Videncenter for sang har stillet til skandinaviske forskere...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang med børn og unge

Sang i skolen. Hvorfor og hvordan?

I tillæg til det musikalske og sociale udbytte af undervisning i sang og musik, er der også en række andre ...

Læs mere

/Sang og sprog

Sproglig udvikling i musik

På Ole Rømer-skolen arbejdes der systematisk med sprog over hele fagrækken, heriblandt også i de praktisk-...

Læs mere

/Dannelse

Litteratur om dannelse

Leder du efter litteratur om sang og dannelse? Så er her lidt at starte med. F.eks. Strøm samt Brinkmann. Ha...

Læs mere

/Sang i praksis
/Sang og sprog

Sang- og metodevideoer

Se metodevideoer, lær repertoire og print materiale. Kig i projektoversigten herunder, og find inspiration og...

Læs mere

/Forskning i sang
/Sang i praksis
/Sangpædagogik

Børn udvikler sig med kroppen forrest

Læs mere