Korledelse

I dette tema retter vi fokus på aspekter inden for korledelse. Her kan du eksempelvis få inspiration til opvarmning af både voksen- og børnekor og til hvordan du arbejder med intonation i koret. Du kan også læse om rytmisk korledelse, blive introduceret til udvalgt kernelitteratur om både børne- og voksenkorledelse samt få svar på, hvordan du bedst motiverer dit kor. Senest er temaet udvidet med artikler om bl.a. skolekor og klassekor. Rigtig god fornøjelse.

/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Korledelse - Voksenkor
/Sang i praksis
/Sangteknik - Børn og unge
/Sangteknik - Voksne

Anmeldelse af KorTools

Læs anmeldelsen af KorTools, et gratis og åbent site for korledere....

Læs mere

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Korledelse - Voksenkor
/Sang i praksis

Ny bog om koropvarmning

"Jeg har fået en ny lille ven". Sådan skriver korleder Frieda Funk om håndbogen "Varm op" af Tine Fris-Rons...

Læs mere

/Forskning i sang

Kan klassekor løse trivselsproblem i folkeskolen?

Projektet ’Alle kan synge’ har mål om trivsel og håb om at kunne bidrage til at løse folkeskolens trivs...

Læs mere

/Evaluering
/Korledelse - Voksenkor

Opbyg et sangfællesskab med håndbog og videosangbog

Her får du erfaringerne fra 10 sangfællesskaber fordelt i hele Danmark, hvor nydanskere og gammeldanskere ha...

Læs mere

/Sang i skolen

Klassekor via skole og kirke

Pia Boysen deler ud af sin praksiserfaring med klassekor og samarbejde mellem skole og kirke. Pia Boysen er ch...

Læs mere

/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis
/Sang og sprog
/Sangteknik - Børn og unge

Enevold om sprog og udtryk

Margrete Enevold svarer på tre spørgsmål om børn, sang og sprog, som Videncenter for sang har stillet til ...

Læs mere

/Sang i skolen

Best practice om skolekor

Astrid Kastensson Navarro-Alonso har skolekor i SFO-tiden på to folkeskoler. Hun er konservatorieuddannet og ...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusion af børnene i fæ...

Læs mere

/Ikke kategoriseret
/Korledelse - Voksenkor
/Sang i praksis

Opvarmning af børnekor og voksenkor

Opvarmning skal være sjovt både for børn og voksne, og samtidig er det under opvarmningen at korlederen opb...

Læs mere

/Korledelse - Voksenkor
/Sang i praksis

Kor og korledelse

Under temaet "Kor og korledelse" i antologien "Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af san...

Læs mere

/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis
/Sang med førskolebørn
/Sangteknik - Børn og unge

Børnekorledelse

Børn elsker at synge og fortælle historier. Men hvordan stimuleres børns glæde ved at synge, så de bliver...

Læs mere

Intonation i korsang

I artiklen "Intonation i korsang" afsøger Phillip Faber, hvordan man kan arbejde med intonation i korsang. Faber analyserer først hvilke musikalske faktorer, der kan påvirke intonationen, og hvilke indre og ydre faktorer der er af betydning for god intonation. I forlængelse heraf præsenterer han en række væsentlige refleksioner og praksisnære redskaber, som kor og korledere kan anvende i intonationsarbejdet.

Rytmisk Korledelse anno 2016

I artiklen Rytmisk Korledelse anno 2016. 'Det intelligente kor' præsenterer Jim Daus Hjernøe en række konkrete redskaber i arbejdet med rytmisk kormusik. Omdrejningspunktet er hans begreb om “det intelligente kor”, og metoden han præsenterer udfolder sig inden for tre distinkte læringsområder, og har fokus på udvikling både af koret som helhed og af den enkelte sanger og dennes medansvar for det samlede musikalske udtryk.

Korsang for et bedre liv

I artiklen "Korsang for et bedre liv. Kor, identitet og helse" undersøger Anne Haugland Balsnes samspillet mellem korsang, identitet og helse. Idet hun anser koret som et praksisfællesskab og korsang som en aktivitet, der via musikken katalyserer følelsesmæssige højdepunkter, mestringsoplevelser, og socialt fællesskab, bidrager korsang ifølge Balsnes til at skabe identitet, mening og sammenhæng i livet hos den enkelte sanger.

/Alt om korsang
/Sangblog

Det motiverede kor

Står du selv med et umotiveret kor indimellem eller søger du blot inspiration til at motivere dit kor endnu ...

Læs mere
Billede af bogen

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Stemmetur. Fængende opvarmning for børnekor

Det er vigtigt, at opvarmning af børnekor ikke bliver kedelig… den skal faktisk være sjov, så lærer bør...

Læs mere
Billede af bog

/Bøger
/Korledelse - Voksenkor

Syng ud – Syng op. Opvarmning før korsang

Opvarmning er en disciplin, der i sportens verden er anerkendt som en uundværlig forberedelse til fysisk udfo...

Læs mere
Billede af bogen

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Papegøjebogen. En sangbog, idébog og metodik for børnekor

En papegøje ”lærer” at tale efter gentagelsesmetoden – den imiterer. I musikalsk forstand er papegøje...

Læs mere
Billede af bogen

/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Kormetodik

af Dorte Bille, Jytte Lundbak, Finn Rosenberg og Lotte Smith-Petersen

Kormetodik omhandler sang...

Læs mere
Billede af node

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis
/Sangteknik - Børn og unge

Vejviser til børnekor

Børnenes stemmer skal bygges op og trænes, deres bevidsthed om stemmebrug skal udvikles, koncentrationsevnen...

Læs mere
Billede af bogen

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor

Spirekor – Kormetodik

Spirekor – Kormetodik tager afsæt i sang, hørelære og gudstjenestelære samt planlægning af korprøver. ...

Læs mere

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Årets gang i spirekoret

Et spirekor er et musikalsk væksthus. Her arbejdes der med musikalske elementer og med at udvikle børnenes m...

Læs mere

Drengestemmer i overgang

I artiklen "At arbejde med drengestemmer i overgang" giver Karen-Maria Baun sit bud på, hvordan man håndterer den særlige udfordring, man som sanglærer står overfor, når man arbejder med drengestemmer i overgang. Hun præsenterer indsigt i både den fysiske og den psykiske proces, der kendetegner overgangen, og pointerer blandt andet, at det i forbindelse hermed er vigtigt, at sanglæreren er meget bevidst om vægtningen af funktion og æstetisk, idet man af hensyn til det første i en periode måske må se stort på det sidste.

Billede af bogen

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Håndbog for korledere

Det er i sangen, børn har det første møde med musikken. Gennem et godt korliv oplever mange børn et musisk...

Læs mere
Billede af bogen

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Hørelærebogen for børn og unge

Hørelærebogen for børn og unge er et inspirationsmateriale for korledere, musiklærere, instrumentallærere...

Læs mere
Billede af bogen

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Paraplyen. Kormetodik for børne- og ungdomskor

Paraplyen henvender sig til alle børnekor, til begyndere og de mere rutinerede. Det er en grundig og omfatten...

Læs mere
Billede af bog

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Ost i nat. En sangbog, idébog og metodik for børnekor

Børnekor er ikke dresserede aber, som indstuderer flerstemmige kompositioner for at behage de voksnes ører o...

Læs mere
Billede af bogen

/Bøger
/Korledelse - Børne og ungdomskor
/Sang i praksis

Børnekor – antologi

At synge er et sprog og en udtryksform, der er fælles for alle mennesker – et sprog, der kan kommunikeres o...

Læs mere