Evalueringer, rapporter, kortlægninger og best practice

Her kan du finde evalueringer, best practice, rapporter, og kortlægninger af sang og sangprojekter. Nye evalueringer tilføjes løbende.

/Sang i praksis
/Sang og sundhed

Sang for mental sundhed

I denne artikel fokuseres på indikatorer på, at sang kan noget særligt for mental og social helse. Artiklen...

Læs mere

/Evaluering
/Korledelse - Voksenkor

Opbyg et sangfællesskab med håndbog og videosangbog

Her får du erfaringerne fra 10 sangfællesskaber fordelt i hele Danmark, hvor nydanskere og gammeldanskere ha...

Læs mere

/Evaluering
/Sang i praksis
/Sang i skolen
/Til grundskoler

Sang, bevægelse og læring

Herunder får du de væsentligste konklusioner fra evalueringen af folkeskoleprojektet Sang, bevægelse og læ...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusion af børnene i fæ...

Læs mere

/Dannelse
/Evaluering
/Forskning i sang

Kortlægning af dansk korliv 2020-2021

Sangens Hus har i samarbejde med Augustinus Fonden taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af dansk...

Læs mere

/Evaluering

Evaluering af Sangglad

Her kan du finde evalueringer af projektet Sangglad, et projekt der arbejder for glade børneliv gennem sang....

Læs mere

/Evaluering
/Uddannelsespolitik

Samarbejde styrker musiklæreruddannelserne

Pilotprojektet De Fire Vinde undersøgte praksisbaserede samarbejder i 2015-2016 mellem musiklæreruddannelser...

Læs mere

/Evaluering

Stemmen i en recovery-proces i socialpsykiatrien

Sang skaber recovery - glæde, tryghed og forbundethed, og følelsen af at ens stemme er berettiget - i social...

Læs mere