Som fuglen i skov

De små børn mellem 3 og 8 måneder er for små til at forstå sproglige meddelelser. Deres ”sprog” består udelukkende af lyde og toner. Til gengæld er de særlig modtagelige for stemmens klang, toneleje, tempo, dynamik og pauserne, altså for de musikalske variationer, som skabes i øjeblikket i kontakten mellem mennesker. Den syngende forældrestemme kan også formidle fornøjelse, leg og overraskelse.

At synge for et lille barn er en frydefuld erfaring for forældre og bedsteforældre, og samtidigt det mest naturlige i verden. Formålet med bogen er at fortælle om babysalmesang i praksis. Bogen henvender sig til alle der har interesse for salmesang for babyer og forældre. Den formidler praktiske idéer, metoder og rammer for samværet for unge forældre og deres små børn.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb Som fuglen i skov  eller find Som fuglen i skov  på biblioteket.

Som fuglen i skov. En bog om babysalmesang. Ingrid Oberborbeck. Dansk Sang. Folkeskolens Musiklærer-forening, 2008 1. udgave, 1 oplag B-866.