Sang med Børn

Under temaet "Sang med børn" i antologien "Hjertesproget. 16 forsknings- og praksisbaserede studier af sangens egenskaber, vilkår og virkning" er der tre artikler af henholdsvis Margrete Enevold, Nora Bilalovic Kulset og Malene Bichel.

Når det kommer til “Sang med børn” understreger Margrete Enevold i sin artikel At bryde ud i sang vigtigheden af at fokusere på det lystbetonede, når man arbejder med børn. Man skal først og fremmest understøtte sang- og fortælleglæden. Hun gør sig endvidere til talsmand for, at det er vigtigt med en forståelse af hvad og hvor meget man kan byde børns og unges stemmer, samt at det er væsentligt at arbejde på stemmens præmisser med fokus på hvad den kan og ikke hvad den skal.

Nora Bilalovic Kulset fokuserer i sin artikel Sang som døråpner til et nytt språk for barn med et annet morsmål på, hvordan sang i børnehaven kan bruges til at understøtte sprogtilegnelsen blandt børn med et andet modersmål en majoriteten. Kulset præsenterer væsentlige resultater af sin egen forskning med fokus på sprogtilegnelsen i børnehaven, og introducerer samtidig læseren for den såkaldte OPERA-hypotese, der på en gang belyser den neurologiske sammenhæng mellem sprog og musik, og samtidig skitserer de vilkår, der skal være opfyldte, for at man kan drage nytte af sangaktiviteter i sprogtilegnelsen.

Emnet for Malene Bichels bidrag er Sangen i Folkeskolen. Bichel identificerer 3 grundlæggende forskellige tilgange til sang i folkeskolen, alt efter om der er fokus på indhold, på sang som middel til at lære noget andet eller på selve aktiviteten at synge, og diskuterer herefter de implikationer, der ligger i hver af disse tre tilgange. Herefter behandler Bichel det paradoks, at man trods en udbredt respekt for æstetikken herunder også sang i samfundet generelt udviser en manglende forståelse for netop dette felt som alment undervisningsområde. Løsningen herpå kan ifølge forfatteren være at fjerne fokus fra det performative element og afsætte mere tid til undersøgende og eksperimenterende indtryksfaser i musikundervisningen.