Samarbejde styrker musiklæreruddannelserne

Latter, glæde, netværk, refleksion, nye kompetencer og fokus på skolebørnene, det er der kommet ud af et pilotprojekt som blev realiseret i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol i København, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, elever fra syv skoleklasser på tre Frederiksbergskoler og Sangens Hus.

Nu spirer praksissamarbejder på tværs af musiklæreruddannelser, og opfordringen lyder derfor på at få skrevet praksisbaserede fællesmoduler ind i studieordningerne for musiklæreruddannelserne på bachelorniveau.


Billede: fra venster Peter Frost, Signe Adrian, Kirsten Juul Seidenfaden og Finn Holst

Formålet med pilotprojektet var udforske om samarbejde kan styrke musiklæreruddannelserne på Professionshøjskolen Metropol og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, som uddanner to vidt forskellige musiklærerprofiler. Uddannelsesinstitutionerne gennemførte i foråret 2016 et tværinstitutionel undervisnings-og praktikforløb med deres studerende.

Forløbet viste, at tværfagligt samarbejde mellem uddannelserne kan styrke begge musiklæreruddannelser. De studerende fik viden om deres egne professions styrker og svagheder, og lærte at sætte andre og højere faglige, pædagogiske og didaktiske mål for musikundervisningen. Desuden affødte samarbejdet en høj grad af gensidig respekt og god kommunikation indbyrdes mellem de to professioner.

Læs artiklen i DMpF’s blad Musikskolen her: Samarbejde styrker musiklæreruddannelserne – Musikskolen – DMPF

Læs eller print den ubeskårede artikel her: Samarbejde styrker musiklæreruddannelserne

Baggrunden for projektet var et ønske til Sangens Hus om at være katalysator for tættere samarbejde mellem læreruddannelse, grundskole, musikskoler og sangkraftcentre.

I perioden 1991 til 2013 er der udarbejdet en række rapporter og anbefalinger for musik i grundskolen, som peger på at der ønskes en forbedringer af grundskolens musiklæreruddannelse.

Finn Holst, lektor ved DPU, påpegede i sin PhD, at musiklæreruddannelserne med tiden er blevet formet af uddannelsesinstitutionernes selvbeskrivelse som hhv. kunstnerisk institution og pædagogisk institution. ”I begge tilfælde har dette uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvenser for de studerendes undervisningsfaglige niveau, og dermed også for det undervisningsfaglige niveau både i musikskole og i musik i grundskolen” (Finn Holst, Professionel Musiklærerpraksis p. 247).

På baggrund af disse rapporter så Sangens Hus, at der kunne skabes ny udvikling ved at kombinere og udveksle viden mellem Professionshøjskolen Metropols og Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums musiklæreruddannelser. I fællesskab skabte de tre aktører pilotprojektet “De fire vinde”  for at undersøge, om kombinationen og udveksling af viden kunne styrke begge musiklæreruddannelser.

Læs Evaluering – De fire vinde – Musikpædagogisk udvikling i samarbejdende netværk
Evalueringsrapport af Signe Adrian, Professionshøjskolen Metropol og Peter Frost, Sangens Hus (2016)

Læs Professionsviden og lærerkompetence med særligt henblik på musikundervisning i grundskole og musikskole samt læreruddannelse hertil af Finn Holst, Ph.d.-afhandling. IUP (DPU), Aarhus (2013).

Læs Samarbejde i Åben Skole  – musikalske fællesskaber i det tredje rum. Unge Pædagoger Nr. 3. 2016. s 66-75.
af Finn Holst, (2016)

Læs Mellem det vanlige og det fremmede Et etnografisk studie af 4.x’s deltagelse i eventyrkoncerten De Fire Vinde. Speciale. Københavns Universitet af Wos, af Marie Groth (2016)

Læs Professionel musiklærerpraksis  Dansk sang nr. 4 Årgang 13/14. Professionel Musiklærerpraksis. Interview med Finn Holst, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) af Erik Lyhne