Reformationstidens salmesang i Danmark

Provst, adj. professor og ph.d. Peter Balslev-Clausen har ved Nordisk institut för hymnologi publiceret en forelæsning under titlen "Reformationstidens salmesang i Danmark. Kreativ kontinuitet og folkelig legitimitet".

Peter Balslev-Clausen anser reformationstidens salmebøger og salmesang som et direkte udtryk for befolkningens direkte og aktive religiøse liv. De salmer, som hang ved, gjorde dette på baggrund af et folkeligt tilvalg, hvorfor man kan bruge dem som kilde til både brud og kontinuitet som det oplevedes af befolkningen i forbindelse med reformationen.

Læs hele forelæsningen her