Papegøjebogen. En sangbog, idébog og metodik for børnekor af John Høybye

En papegøje ”lærer” at tale efter gentagelsesmetoden – den imiterer. I musikalsk forstand er papegøjeprincippet en kombination af ekko – spørgsmål og svar, forsanger og kor-, og vekselssangsprincipper. Metoden har været kendt og anvendt, lige så længe vi har haft musik. Også i korpædagogik er papegøjeprincippet en gammelkendt og uundværlig metode.

Billede af bogen

Satserne i denne bog bygger på tre principper: Papegøjeprincippet, omkvædsflerstemmighed og parallelsang. På øvelsesplanet skal børnene blot gentage, hvad en forsanger eller en anden gruppe lige har sunget. På rigtig-musik-planet bliver en over/under-stemme lettere at opfatte og gengive (og dermed lettere at intonere rent), når den er beslægtet med melodien. I en tostemmig sats, der bygger på papegøjeprincippet, er flerstemmighed meningsfuld for børnene, fordi de magter at gennemskue satsprincippet: Når de synger den ene stemme, kan de begribe, hvad den anden laver, og har derfor mulighed for at vide, hvad de skal relatere stemmen til.

Bogen omfatter kormetodik, varierede opvarmningsøvelser, blide og effektive indfaldsveje til den første flerstemmighed, rytmiske korsange, klassiske korsange i ny udformning, tips og idéer og inspiration.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb “Papegøjebogen” eller find “Papegøjebogen”

Papegøjebogen foreligger i to udgaver: 1. for korlederen og 2. for korsangere.

Papegøjebogen bygger videre på Ost i nat og ZigZag-bogen.

Papegøjebogen. En sangbog, idébog og metodik for børnekor. John Høybye. 1985. Edition Wilhelm Hansen A/S Copenhagen 29805. ISBN 87 7455 059 4