Påskeblomst! Hvad vil du her (1817)

Et eksempel på 1800-tallets salmedigtning

Her kan du hente tekst, noder, korarrangementer og klaversats til salmen:

Påskeblomst! Hvad vil du her – klaversats

Påskeblomst! hvad vil du her – melodi + akkorder

Påskeblomst! hvad vil du her – tekst + akkorder

Påskeblomst! hvad vil du her – korarrangementer

Her kan du lytte til salmen:

Mange af 1800-tallets salmer blev ikke offentliggjort i kirkelige sammenhænge, men fx i aviser, digtsamlinger mm. Dette gælder fx ”Paaskeblomst”, som Grundtvig udgav i tidsskriftet ”Danne-Virke” i 1817, som skulle være et litterært forsvarsværk for dansk ånd og kultur.
Det oprindelige digt – Paaske-Liljen, som salmen baserer sig på, er stærkt selvbiografisk. Påskeliljen blev betragtet som noget bondsk, og betegnelsen blev brugt nedsættende, men Grundtvigs Paaske-Liljen vidner om bondestandens nye, centrale position i samfundet. I salme-udgaven af digtet bliver originalens ”jeg” delvist til et menigheds-”vi”, og påskeblomsten er blevet en budbringer eller et symbol på den genopstandne Kristus.