Barnets musikalske udvikling i teori og praksis af Kirsten og Kjeld Fredens.

Musikken rummer det mest grundlæggende for vores udvikling! I Bogens teoretiske del belyses musikalitetens betydning for barnets følelsesmæssige, intellektuelle og kulturelle udvikling. Bogens anden del, den praktiske del, består af 22 sange, talerim- og remser, idéer og forslag til, hvordan man kan anvende materialet i den praktikske musikalske undervisning af børn. I den sidste del sammenfattes teori og praksis, og der gives konkrete anvisninger på, hvordan man mest hensigtsmæssigt udvikler barnets musikalitet.

Billede af node

Kirsten og Kjeld Fredens’ bog handler om barnets musikalske udvikling, om at udvikle musikalitet gennem musikaktiviteter. Formålet er at skabe en positiv holdning til musik og udvikle det grundlag, hvorfra barnet senere kan vælge sine musikinteresser, dertil at fremhæve musikalitetens betydning for barnets helbredsudvikling.

Den praktiske del rummer tre store musikemner med sang, sammenspil, dans, drama og fortælling. Målet er at motivere ved at ”handle/lege” med sangene og gøre musikaktiviteterne så vidtfavnende som muligt. Til sangene er der introduktion, legebeskrivelser og forslag til brug af rytmeinstrumenter.

Bogen afsluttes med en sammenfatning af teori og praksis. Afsnittet beskriver musikkens elementer: melodi, harmoni, klangfarve, dynamik, rytme og puls, og sætter dem i relation til balancen til den praktiske musikpædagogik og udgangspunktet; barnets udviklingsmæssige forudsætninger.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb “Musikalsk Odyssé” eller find “Musikalsk Odyssé” på bibliotek.dk

Musikalsk Odyssé. Barnets musikalske udvikling i teori og praksis. Kirsten og Kjeld Fredens. Dansk Sang. 1991. Folkeskolens Musiklærerforening, 2. udgave, 1 oplag 1992.