Musik, sang og demens

Mange mennesker med demens inde på livet – enten pårørende eller professionelle omsorgspersoner – kan nikke genkendende til det fænomen, at nogle borgere med demens, der fx ikke kan genkende deres nærmeste familie, som ikke kan huske selv de mest betydende begivenheder i deres eget liv, og som virker forvirrede omkring deres egen identitet, med lethed kan genkalde sig og synge med på sange, der på den ene eller anden måde har fulgt dem gennem livet.

Det er således et velkendt og velbeskrevet fænomen, at nogle mennesker på trods af svær demens kan huske lange sangtekster, synge, fløjte, holde rytmen, danse eller spille på et instrument.I denne video forklarer professor Lars Ole Bonde hvordan det hænger sammen.