Musik med de små af Inge Marstal og Anne-Mette Riis.

Små børn lærer gennem leg. Derfor må den musikalske leg – både den frie og den strukturerede – danne udgangspunkt for det tidlige musikalske samvær. Dette samvær kan strække sig fra små spontane, improviserede melodiske strofer over ”ride-ranke”-lege og godnatsange til mere målrettet professionel undervisning. Bogen henvender sig til alle, der gerne vil give de yngste en god musikalsk start i livet. Den kan anvendes af forældre derhjemme, i dagplejen, vuggestuen, børnehaven og i musikskolernes småbørnsundervisning.

Billede af bogen

Inge Marstal og Anne-Mette Riis påpeger med bogen, at barnet er født med et musikalsk potentiale, og det er forældre og andre voksnes omsorgsgiveres vigtigste opgave at reagere og respondere på barnets første, umiddelbare musikalske udtryk og ”grynt” ved at skabe en musikalsk dialog og synge for og med barnet ved enhver given lejlighed. Det giver barnet ro, glæde og tryghed og udvikler dets tillidsfuldhed i de første, vigtige år.

Positive musikalske oplevelser og erfaringer vil danne basis for en livslang interesse for og beskæftigelse med musik og være en mental, kreativ og intellektuel ballast i livet.

Materialet i bogen er anskueliggjort i en form, der er let at gå til både for den uerfarne bruger og den professionelle musiklærer. En stor del af materialet kan anvendes på forskellige trin i barnets udvikling og aktiviteterne kan praktiseres både i hjemmet og daginstitutioner med få eller mange børn sammen.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb bogen “Musik med de små” eller find “Musik med de små” på bibliotek.dk

Musik med de små. Inge Marstal og Anne-Mette Riis. 2004. Edition Wilhelm Hansen, København. WH 30552. ISBN 87 598 1138 2