Litteratur og inspirationsliste om Højskolesangbogen

Her finder du en litteraturliste og en inspirationsliste til baggrundsviden om Højskolesangbogen.

Litteraturliste

Bak, Karl. 1977. Højskolesangbogens historie: Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles historie. Odense: Nordisk Forlag.

Bak, Kirsten Sass. 1993. Om at løfte en arv… “Århuslinjen” i Dansk sanghistorie efter Karl Clausen”. Da capo 8: 1-33.

Baunvig, Katrine Frøkjær. 2021. “Fra velsignelse til velvære: Fællessang som transcendensteknologi“. Kritisk forum for praktisk teologi, KFTP.dk #163 Overskridelseserfaringer, 13. april 2021.

Clausen, Karl. 1958. Dansk Folkesang gennem 150 år. København: Tingluti.

Larsen, Charlotte Rørdam. 2021. “Fin balance mellem tradition og fornyelse”. Tidsskriftet SANG. Anmeldelse.

Marstal, Henrik. 2018. ”Gamle rammer, nye måder? En undersøgelse af sangbogens institutionelle status i Danmark i det tidlige 21. århundrede”. Danish Musicology Online. DMO. Særnummer. Musikkens Institutioner: 29-48. 

Plambeck, Dy (red.). 2019. Syng sammen. København: Forlaget Højskolerne.

Warming, Per. 1988. Folkelig sang der swinger: fra Grundtvig til Kim Larsen. København: Edition Egtved.

Sanghåndbogen. 2020. København: Folkehøjskolernes Forening.

 

Inspirationsliste

  • Tjek den fyldige litteraturliste i Henrik Marstals artikel ovenfor.
  • Læs samtaleklummerne om hhv. den 17., 18. og 19 udgave af Højskolesangbogen.
  • Gå på opdagelse på Højskolesangbogens hjemmeside.
  • Se Bøger om bogen på Højskolesangbogens hjemmeside
  • Se sangtitlerne i diverse udgaver af Højskolesangbogen her Alle udgaver
  • Læs forordet i de udgaver af Højskolesangbogen, som har din særlige interesse.
  • Søg på Højskolesangbogen generelt på bibliotek.dk eller afgræns til året for den udgivelse, du er særligt interesseret i.
  • Fokuserer du på debatten, der har fulgt udgivelsen af de forskellige udgaver, så gå på dit kommunale bibliotek, hvor du er låner, eller bibliotekets hjemmeside under ’digitale tilbud’. Herefter skal du vælge ’Det digitale bibliotek’ ell. og herefter ’samfund’ ell. Så kan du benytte bibliotekernes tilbud om gratis adgang til Infomedia. Her kan du søge i et komplet arkiv for dagspressen. Tilbyder dit lokalbibliotek ikke adgang via nettet, så gør de måske, hvis du befinder dig på det fysiske bibliotek. Alternativt kontakt Det Kongelige Bibliotek
  • Skriv ’Syng i den blå’ på google og syng med næste gang, der er fællessang fra Højskolesangbogen.