Sangen, ordet og musikken af Peder Severin

Sangen rummer i et instrument to udtryksverdener: Ordets og musikkens. Hvordan forholder disse to verdener sig til hinanden? Hvordan er sangerens muligheder for at formidle teksternes følelsesmæssige budskab, når han samtidigt skal tilgodese de instrumentale og musikalske krav?

Billede af bogen

I gengivelse af en komposition skal der ikke tilstræbes en akademisk korrekt fremførelse. Musik og tekst kræver personlig indlevelse og udtryk. I denne korte artikel kommer Peder Severin ind på sangerens opgave og udfordringer i at formidle tekst og musik i sammenhæng og samtidigt. En udfordring, som alle der arbejder med sang, kommer til at berøres af.

Artiklen kan læses af alle, der arbejder med sang, tekst og musik i sammenhæng og fortolkning.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find “Sangen, ordet og musikken” på bibliotek.dk

Sangen, ordet og musikken. Peder Severin. 1988. Sprog og følelse. Modersmål-Selskabet. C.A. Reitzels Forlag A/S. ISBN 87-7421-607-4