Hvad betyder stemmen i en recovery-proces i socialpsykiatrien?

Sang skaber recovery - glæde, tryghed og forbundethed, og følelsen af at ens stemme er berettiget - i socialpsykiatrien i Roskilde gennem projektet Lyd på.

Ved midtvejsevaluering af projektet LYD PÅ fik Videncenter for sang mulighed for at stille et par spørgsmål til Kristina Nordahl, der er ansat på Center for socialpsykiatri på Recoveryskolen i GRO som akademisk medarbejder og gruppefacilitator.

Hvad synes du om projektet LYD PÅ?

”Jeg synes LYD PÅ har været en fantastisk mulighed for mig for at lære nyt inden for det med at bruge stemmen. Jeg har længe gerne villet have musikken med ind i vores kursustilbud, men har tænkt, at jeg ikke kunne facilitere det eller undervise i det. Det har jeg fået mere mod på, for vi har alle sammen en stemme, og der sker noget, når vi synger sammen. Det med stemmen er blevet mere jordnært for mig, og jeg oplever, at det som kursisterne bliver tiltrukket af, er det at samles omkring sangen. Og det synes jeg er rigtig vigtigt”, fortæller Kristina Nordahl.

Hvilken betydning oplever du, at LYD PÅ har for jeres kursister?

”LYD PÅ har den betydning, at kursisterne bliver trygge ved at bruge deres stemme, og det er ikke kun noget som er betydningsfuldt og vigtigt inden for musikken. Det betyder også noget ift. det at være menneske i verden og i livet. At føle, at ens stemme har en berettigelse, og at man godt må sige noget og godt må larme, og at man godt må være her, som den person man er”, svarer Kristina og fortsætter:

”Det er noget af det, der kan være svært for mange mennesker, som har sårbarhed med sig. Så jeg oplever at det er ret vigtigt at arbejde med ens stemme. Det gør noget ved os, når vi synger sammen. Det er lidt svært at sætte ord på, men der sker en forbundethed. Jeg oplever, at det også er de samme kursister, der er optaget af dans. Det er igen et møde i musikken. Når man synger sammen eller bevæger sig til musik, så sker der en forbindelse, noget som på en måde er ordløst. Der sker noget mellem os mennesker, og vi nærmer os hinanden, og det synes jeg også, at kursisterne har sat ord på, at det betyder noget for dem”, siger hun.

Hvad håber I realistisk set på, at der kommer til at ske for kursisterne gennem LYD PÅ?

”Jeg håber, at det vokser med tiden. At der kommer flere kursister, og at det får en afsmittende virkning på vores andre kurser. Hvis vi ikke får et permanent tilbud som dette, så håber jeg, vi får en afsmitning, ligesom vi har kurset Krop og sind i bevægelse. F.eks. både på kurserne med yoga og dans, der kunne jeg godt tænke mig at have noget mere stemme med, og at man koblede nogle ting ift. det med recovery. Hvad betyder min stemme i en recovery-proces? For det er så meget mere. Det er både sang og det med at turde at have en stemme. Det kan kobles sammen med både drama og det at skrive sine egne tekster, sit eget materiale som kommer fra en selv. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en vinkel på at kursisterne kunne producere deres egne sange eller tekster”, fortæller Kristina Nordahl.

Hvilke tanker gør I jer om recovery, og hvad ser du af potentiale i LYD PÅ?

”Der er mange forståelser af begrebet recovery. Vi har valgt den meget personlige tilgang til recovery, og for kursisterne er det jo forskelligt, hvad det indebærer. For nogle handler recovery om at have nogle mennesker, man kan have et fællesskab med, og for nogle handler det om at få gang i uddannelse og arbejdsliv. For andre handler recovery om overhovedet at kunne komme op og ud ad døren. Det kan være alt, at få taget ens drømme alvorligt, at udvikle sig, og for nogle handler det også om at blive symptomfri og få det liv, som man forestiller sig, at alle andre har”, siger Kristina og fortsætter:

”Og hvorfor kan sang noget der, kan man spørge. Min oplevelse er, at recovery handler om at lære sig selv at kende, og det handler rigtig meget om at få opbygget en positiv selvforståelse og have en berettigelse her i verden. Der er mange, der kæmper med manglende livslyst eller manglende følelse af overhovedet at måtte være i verden. Det at tage sin stemme alvorligt og måtte være en del af et fællesskab, hvor vi synger sammen, og hvor vi alle har en vigtig rolle. Eks. en borger der spiller ved et kursus. Det kan noget, at man oplever, at man har noget at komme med, noget at bidrage med i verden. Egentlig bare i kraft af den måde man er – og den måde man engagerer sig i fællesskabet. For kursisterne handler recovery rigtig meget om at komme ind i fællesskabet og have en vigtig rolle der”, slutter Kristina Nordahl.

LYD PÅ er et projektsamarbejde mellem TrygFonden, Det Obelske Familiefond, Augustinus Fonden, Roskilde kommunes musikbyudvalg samt Roskilde Synger.

Evalueringen af projektet LYD PÅ forventes i efteråret 2022.

Læs mere om projektet LYD PÅ