Håndbog for korledere. Folkekirkens Ungsdomskor af Margrete Enevold et al.

Det er i sangen, børn har det første møde med musikken. Gennem et godt korliv oplever mange børn et musisk samvær og kan udvikle deres musikalske talent med menneskets fornemste instrument: stemmen.

Billede af bogen

Bogen er en håndbog for korledere til at få bedre redskaber til at forbedre børns forudsætninger for et godt korliv. Forfatterne Margrete Enevold, Per Enevold, Eva-Marie Olesen, Hans Chr. Magaard og Jørgen Gravesen er udvalgt for i en række artikler at behandle alle sider af en korleders arbejdsområder, som også relateres til korlederes arbejde i folkekirken.

Bogen omfatter basale metodiske, tekniske og praktiske anvisninger fra, koropvarmning, indlæring af repertoire udvikling af sangstemmer, direktion, korledelse til administration, økonomi, kontakt til forældre, skoler m.m. Forfatterne tager læserne med rundt i de fleste aspekter af korlederens opgaver og udfordringer.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Find “Håndbog for korledere”  på biblioteket.

Håndbog for korledere. Folkekirkens Ungsdomskor. Margrete Enevold, Per Enevold, Eva-Marie Olesen, Hans Chr. Magaard og Jørgen Gravesen. Edition Egtved Danmark 1994, Edition MF 536. ISBN 87-7484-074-6