fbpx

Hvad gør man, når voksne synger falsk?

Jeg har gennem mange års virke som sanglærer mødt rigtigt mange voksne, der har sunget falsk, men som gerne har villet synge rent. Jeg har kunnet hjælpe en del af dem, men samtidigt undret mig over, at det ikke lykkedes at hjælpe alle til at synge rent. Da der ikke har været meget hjælp at finde i litteraturen, har jeg med udviklingsprojektet ”Hvad gør man, når voksne synger falsk?” forsøgt at givet mit svar på spørgsmålet og jeg håber det vil kunne hjælpe og inspirere andre.

Det sårbare instrument

Hvilke læringsbarrierer opstår typisk i forbindelse med sangundervisning, og hvordan påvirker disse det samlede undervisningsrum? Nanna Lykke Kaagaard har skrevet speciale om sangpædagogik og kobler på en spændende måde læringsteori – bl.a. om forskellige typer læringsbarrierer – til sin undersøgelse af det sangpædagogiske felt. I dette blogindlæg retter hun fokus mod sangpædagogikkens særlige karakteristika og hvilke læringsbarrierer, der typisk er på spil inden for det sangpædagogiske felt.

Det motiverede kor

Står du selv med et umotiveret kor indimellem eller søger du blot inspiration til at motivere dit kor endnu mere, har jeg her samlet mine 4 bedste motivér-dit-kor-råd

Sangens politiske dimension

Sang er fantastisk. Det kan løfte humøret hos den enkelte, det kan bidrage til at udtrykke en lang række følelser som sorg, glæde og kærlighed, og det kan skabe sammenhæng og sammenhold mellem mennesker på tværs af kulturer og generationer. Men kan sang også have en politisk dimension og virke som en helt grundlæggende samfundsforandrende kraft? Ved Folkemøde 2016 stillede Videncenter for sang skarpt på netop dette spørgsmål. Blandt andet talte vi med to spændende og skarpe profiler på både det sanglige og det politiske område: Mogens Jensen, der er kulturordfører for Socialdemokratiet, og gerne synger for, når Arbejdersangbogen skal luftes samt kulturminister Bertel Haarder, Venstre, der med sin skarpe pen er kendt som en dygtig forfatter af lejlighedssange og samtidig er meget velbevandret udi højskolesang.

VOPA VOPA!

Når jeg kigger tilbage på, hvor vi startede i år, da vi mødtes kort efter jul til en kordag for at skyde sæsonen i gang og til hvor vi er nu, er jeg overordentligt tilfreds. Jeg står nu som korleder for et kor, som virkelig er vokset. Både socialt og musikalsk er Fryd blevet et veletableret kor med høje ambitioner og tro på, at vi kan noget!

En god start

Fryd. Det er navnet på mit nye kor. Fryd består af femten unge mennesker og så mig som korleder, og vi har netop afsluttet vores første sæson. Den første sæson er altid noget særligt og her i mit første blogindlæg vil jeg forsøge at give et indblik i, hvad der har været vigtigt for mig i korets opstartsfase, og hvad vi har arbejdet med.