Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit. Gunnel Fagius (red.)

Hvordan får børn adgang til deres stemmer? Til at lytte og eksperimentere med deres egen lyd når der findes så mange andre lyde, som konkurrerer om opmærksomheden? Hvornår findes der tid til barnets eget musiceren og sang?

Billede af bogen

Gunnel Fagius har samlet en række forfattere, som belyser børnesang fra mange vinkler. Målet med bogen er at give alle, som synger med børn, et redskab til forståelse og viden om børns stemmer og forudsætningen for at synge.

Bogen består af artikler med videnskabelig forankring i lingvistik, neurofysiologi, logopædi, musikpsykologi, og musikpædagogik. En artikel er en metodisk, praktisk vejledning for de, der arbejder med førskolebørn og børn op til 10-11 års alderen. Dertil er sang og korsang også belyst som en del af Sveriges kulturtradition samt et konkret eksempel på fællessangen som et redskab for integration i et flerkulturelt Sverige.

Introduktionen er baseret på forfatterens og forlagets tekst.

Køb “Barn och sång” eller find “Barn och sång”på bibliotek.dk

Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit. Gunnel Fagius (red.) 2007. Författerna och Studenterlitteratur. ISBN 978-91-44-01935-2