Adduktionsproblemer hos sangere af Anne Rosing-Schow et al.

Funktionelle stemmeproblemer forekommer hyppigt hos sangere, som oplever en ufrihed og en spændingsbelastning, som forhindrer den frie musikalske udfoldelse, samtidigt med at stemmen trættes forholdsvis hurtigt.

Billede af node

Artiklen omhandler en pilotundersøgelse, som indicerer, at interdisciplinære studier vil kunne bidrage til en bedre forståelse af adduktionsproblemer. Denne forståelse kan danne baggrund for en fysiologisk korrekt optræning af adduktionsmusklerne. Undersøgelsen er baseret på en tidligere ikke-publiceret undersøgelse af 40 tilfældigt udvalgte sangere, rytmiske som klassiske, hvoraf mange havde adduktionsproblemer. Denne undersøgelse er baseret på et forsøg med otte sangere, professionelle og semiprofessionelle, rytmiske og klassiske, som jævnligt oplevede stemmetræthed og slitage grundet adduktionsinsufficiens. De otte forsøgspersoner gennemgik flere undersøgelser og fik behandling på grundlag af Body Self Development’s System (BSDS). Forfatterne har tidligere erfaringer med, at BSDS giver positive resultater ved behandling af kompensatoriske spændinger. Resultatet af undersøgelsen indicerer, at afspændingen af et fastlåst kompensatorisk mønster kan være en nødvendig forudsætning for en optimal optræning af adduktionsmusklerne. Desuden synes der at være en sammenhæng mellem de kompensatoriske spændingsmønstre omkring larynxmuskulaturen og ubalancer i kropsholdingen.

Introduktionen er baseret på forfatterens tekst.

Find artikeln her: https://dokumen.tips/documents/adduktionsproblemer-hos-sangere.html