Sønderjyske sange - nr 3: Velkommen i den grønne lund

En sand klassiker fra Højskolesangbogen, som vi alle kender: ”Velkommen i den grønne lund” med tekst af Grundtvig. Da Erik Grip satte musik til digtet 1983, var ”Velkommen i den grønne lund” stort set gået i glemmebogen. Men da sangen første gang blev sunget – til en anden melodi – 140 år tidligere var det på en alvorlig baggrund. ”Velkommen i den grønne lund” er nemlig skrevet som en protestsang. Det danske sprog i Slesvig var under pres. En større folkelig mobilisering måtte sættes i værk for at styrke den danske sag i hertugdømmerne.

Katrine Nyland Sørensen fortæller historien bag en lang række af de mest betydningsfulde sange i Slesvig og Sønderjylland. Podcastserien er produceret for Sangens Hus i anledning af Genforeningsjubilæet 2020.