Sang bygger bro mellem mennesker og binder os sammen

// Tema

Læs mere

Hjertesproget

// Tema

Læs mere

Sangen Genforener 2020

// Tema

Læs mere

Sang som middel mod stress

Stress er et stort problem for samfundet i dag, og har alvorlige konsekvenser for mange in...

Læs mere

Ny udgivelse: Korsang inkluderer børn med særlige behov

Kan korsang have en positiv effekt på børn med særlige behov, og kan det styrke inklusi...

Læs mere

Fællessang og fællesskab

Videncenter for sang har udgivet antologien Fællessang og fællesskab, men 10 artikler de...

Læs mere